English version of this page

Delvis digital disputas

Disputasen vil fortsatt følge vanlig prosedyre så langt det tar seg gjøre. I tillegg til dine vanlige oppgaver under en disputas er det noen ekstra ting du må passe på spesifikt under en delvis digital disputas

  • En delvis digital disputas foregår nesten som en vanlig disputas. Forskjellen ligger i at opponentene ikke er fysisk til stede, men deltar via Zoom. Alle andre som ønsker å delta på disputasen er enten fysisk til stede, kan følge med ettersom disputasen også vil strømmes til disputasannonseringen.
  • To dager før disputasen vil det gjennomføres en øvelsesdisputas hvor kandidat, opponenter, disputasleder, tekniker og du skal være til stede. Dette er for å sjekke at alt teknisk utstyr fungerer og at alle er kjent med rutinene rundt disputasen. Denne øvelsen vil foregå i samme rom som selve disputasen. 
  • Hvis kandidaten skal gjennomføre sin prøveforelesning som en videokonferanse med opponentene i forkant av disputasen må du også delta på dette. Når prøveforelesningen er ferdig er det viktig at du blir værende i rommet, for nå skal komiteen diskutere om den er godkjent, før de forlater Zoom og tar pause frem til selve disputasen. 
  • Du har ansvar for å stille med en laptop på selve disputasen. Denne skal du bruke til å ha et privat Zoom-møte med resten av komiteen på slutten av disputasen. Dersom du ikke har en laptop selv, må du ta kontakt med disputastekniker for å avklare hvordan dere løser dette. 
  • Sammen med kandidat og disputasleder kan du gå i prosesjon inn ved starten av disputasen og ut på slutten. 
  • Når enten første eller andre opponent er ferdig med å stille sine spørsmål vil disputasleder åpne for spørsmål fra salen (ex auditorio). Dersom noen har sendt inn spørsmål digitalt under disputasen (gjennom chatten i Zoom, eller eget nettskjema satt opp for dette), må du eller disputasleder lese opp disse spørsmålene.
  • Når selve disputasen er ferdig skal du, disputasleder og kandidat forlate lokalet i prosesjon. Huske å ta med laptop nå! (Dette gjelder ikke på fakulteter der man ikke har tradisjoner for et slikt møte).
  • Du og disputasleder må møte opponentene i et privat Zoom-møte, hvor komiteen kan avgjøre om de er fornøyd med kandidaten, og eventuelt ordne med signering av papirer. Dere skal gå til et mindre grupperom i nærheten som har blitt booket til dette. Du må ta med laptop slik at dere kan starte opp Zoom og bli med i Zoom-møtet der opponentene er. Så fort du har kommet inn i Zoom-møtet, vil tekniker sende dere ut i et privat breakout-rom. Når dette private møtet er ferdig kan du avslutte Zoom og gå inn i lokalet igjen sammen med disputasleder og kandidat. (Dette gjelder ikke på fakulteter der man ikke har tradisjoner for et slikt møte).
  • Dersom det skulle oppstå tekniske problemer som ikke tar seg løse umiddelbart vil disputasleder pause disputasen til problemet er løst. Hvis problemet ikke lar seg løse må disputasen avlyses, og kandidaten vil få et nytt forsøk på et senere tidspunkt. 
  • Dersom du har spørsmål, kontakt fakultetsadministrasjonen din.
Publisert 7. sep. 2020 16:43 - Sist endret 16. sep. 2020 09:03