English version of this page

Digital disputas

Informasjon om hvordan man bør forberede og gjennomføre en digital disputas. Rutinene skal bidra til at disputasen kan følge de felles føringene for disputaser ved UiO, samt unngå uønsket eller unødvendige forstyrrelser under disputasen. 

Om den digitale disputasen

Under en digital disputas brukes Zoom for kommunikasjon. Denne generelle informasjonen gjelder for alle som ønsker å delta på en digital disputas. I tillegg kommer ekstra ansvar for enkelte deltakere, avhengig av hvilken rolle du har under selve disputasen, se egne punkter.

  Helt eller delvis digital disputas

  En disputas kan enten være helt digital eller delvis digital. Les mer om forskjellene mellom de to typene disputas her. Ikke alle fakulteter og institutter tilbyr delvis digital disputas ennå.

  Digital prøveforelesning

  En digital prøveforelesning kan enten holdes som en videokonferanse i Zoom eller ved å bruke Zoom til å ta opp prøveforelesningen på egenhånd.

  NB! Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet tillater ikke opptak av prøveforelesningen på egen hånd. 

  Ph.d.-kandidatens ansvar

  Viktig informasjon og forberedelser for ph.d.-kandidaten.

  Opponentenes ansvar

  I tillegg til det vanlige ansvaret du har under en disputas, er det litt ekstra å ta hensyn til under en digital disputas, hva angår ansvar og forberedelser du må gjøre som opponent.

  Disputasteknikers ansvar

  Disputastekniker fungerer som vert ("host") for disputasen, og har ansvar for å styre og veilede alle deltakere når det gjelder de tekniske aspektene under hele disputasen. 

  Komiteleders ansvar

  Som komiteleder har bør du generelt sette deg inn i bruk av Zoom. På en delvis digital disputas har du i tillegg litt ekstra ansvar i tillegg til dine vanlige oppgaver. 

  Disputasleders ansvar

  I tillegg til det vanlige ansvaret du som disputasleder har under en disputas, er det litt ekstra å ta hensyn til under en digital disputas.

  Øvrige deltakere

  Viktig informasjon for alle som ønsker å sitte i publikum på en digital disputas. 

  Ph.d.-administrasjonens ansvar

  Informasjon om ekstra ansvarsområder for ph.d.-administrasjonen når man planlegger og arrangerer en digital disputas. 

  Nyttige veiledningsdokumenter

  Kortfattet manus for test-disputas og veiledning med screenshot for bruk av Zoom under disputas.