English version of this page

Opponentens ansvar under en heldigital disputas

I tillegg til det opponentene har ansvar for i forkant av og under en vanlig disputas, er det noen flere aspekter dere må passe på under en heldigital disputas.

 • Før disputasen bør du gjøre deg kjent med Zoom, som er verktøyet som brukes for kommunikasjon under hele disputasen.
 • Under en heldigital disputas deltar alle deltakere gjennom Zoom, og alle sitter hver for seg. 
 • Du trenger ikke en egen Zoom-lisens for å delta på et Zoom-møte. Du kan bruke linken som du får tilsendt fra den som er host for Zoom-disputasen.
 • Vær oppmerksom på at å kjøre Zoom fra Remote Desktop ikke fungerer. Du må enten ha Zoom installert på egen maskin eller kjøre Zoom i nettleser.
 • We strongly recommend that you use a headset during the defence, rather than rely on the built-in microphone on your computer/laptop. 
 • Pass på at mikrofon og kamera fungerer, og at du har en stabil nettilkobling.
 • Disputasen vil bli gjennomført som et webinar i Zoom. Dette er litt forskjellig fra et vanlig møte. Du kan lese mer om forskjellene her.
 • På selve disputasen må du klikke deg inn på Zoom-webinaret med din personlige lenke minst 30 minutter før disputasen skal begynne. 
 • Du vil ha rollen som paneldeltaker ("panelist") under disputasen. Dette betyr at du kan skru av og på mikrofonen din selv, og dele skjerm om nødvendig. 
 • Under disputasen bør din mikrofon være slått av ("Mute") når du ikke snakker, for å redusere bakgrunnsstøy. Når du skal si noe, husk å slå mikrofonen på igjen. 
 • Det vil være en tekniker til stede under disputasen. Tekniker vil være en taus og nærmest usynlig deltaker på disputasen. Deres rolle er å sikre at den tekniske løsningen fungerer, men det er ikke teknikers ansvar å styre din mikrofon eller skjermdeling for deg. 
 • To dager før disputasen vil det være et øvelsesmøte i Zoom for kandidaten, disputasleder og tekniker. Du bør også delta på dette. Du bør bruke samme utstyr (kamera, mikrofon) og sted (kontor) under dette møtet som på selve disputasen. 
 • Hvis kandidaten skal gjennomføre sin prøveforelesning som videokonferanse i Zoom, må du være til stede for dette, for å kunne evaluere prøveforelesningen. Dersom kandidaten tar opp egen prøveforelesning vil du få tilsendt en link til dette opptaket, slik at du kan se prøveforelesningen og vurdere den i forkant av selve disputasen. 
 • Under din del av eksamineringen kan du velge å dele skjermen din om du har materiale du ønsker å vise frem, for eksempel slides eller spesifikke deler av avhandlingen. For å gjøre dette så enkelt som mulig i Zoom anbefaler vi at du begrenser deg til så få kilder som mulig, og heller limer aktuelle deler av avhandlingen inn i en presentasjon, fremfor å hoppe mellom slides og digital kopi av avhandling. 
 • Etter at den formelle utspørringen er over og publikum har fått muligheten til å stille spørsmål ex auditorio, vil du og resten av komiteen samt disputasleder måtte forlate webinaret for a vurdere kandidaten. Tekniker vil invitere dere til et separat Zoom-møte for dette. Når komiteen har blitt enige, må dere vende tilbake til webinaret, ved å avslutte det private Zoom-møtet og klikke på den opprinnelige (personlige) lenken til webinaret som du mottok i din disputas-invitasjon. (Dette gjelder ikke på fakulteter der man ikke har tradisjoner for et slikt møte. Ta kontakt med komiteleder eller disputasleder om du er usikker på prosedyren).
 • Etter at dere har vendt tilbake til webinaret vil disputasleder annonsere deres avgjørelse angående kandidaten og si noen avsluttende ord. 
 • Dersom det skulle oppstå tekniske problemer som ikke tar seg løse umiddelbart vil disputasleder pause disputasen til problemet er løst. Hvis problemet ikke lar seg løse må disputasen avlyses, og kandidaten vil få et nytt forsøk på et senere tidspunkt. 
 • Dersom du har spørsmål, kontakt fakultetsadministrasjonen på det aktuelle fakultetet.
Publisert 7. sep. 2020 17:19 - Sist endret 11. sep. 2020 14:28