Retningslinjer for bruk av publiserings- og samarbeidsverktøy

Tilbudet av applikasjoner og skytjenester som lar deg publisere innhold eller samarbeide på nett utvikler seg raskt. I hovedsak skal UiOs nettsted og løsninger benyttes både til publisering av innhold og samarbeid, men i enkelte tilfeller er det også mulig å benytte seg av eksterne løsninger. Disse retningslinjene veiledning i hva du i korte trekk skal tenke på når du velger publiserings- eller samarbeidsverktøy.

1. Plassering av innhold

Dersom det du skal publisere skal være tilgjengelig på UiOs nettsted, skal innholdet plasseres på nettstedet. UiOs nettsted har fokus på gjenfinnbarhet og strukturert informasjon, og det er derfor ikke ønskelig å spre informasjon til ulike systemer.

Om du er usikker på om innholdet skal ligge på nettstedet, se etter lignende innhold på ditt fakultets/institutts nettsider. Kontakt din nettredaktør dersom du trenger veiledning eller rettigheter for å publisere.

UiOs primære nettsted er basert på en løsning som heter Vortex. Vortex håndterer både åpent tilgjengelig og adgangsbegrenset innhold.

2. Informasjonsikkerhet

Det er utarbeidet fire ulike klasser av innhold ved UiO. Hvilken klassifisering innholdet ditt hører hjemme i er avgjørende for hva slags løsninger du kan velge for publisering. Et overblikk over de fire klassifiseringene:

 • Åpen (grønn)
  • stiller ingen konkrete krav til teknisk løsning
 • Intern (gul)
  • kan publiseres i Vortex.
  • krever innlogging
  • ikke krav at informasjonen lagres og overføres kryptert
 • Fortrolig (rød)
  • kan publiseres i Vortex
  • krever innlogging
  • data overføres kryptert
 • Strengt fortrolig (svart)
  • strengere retningslinjer 
  • kan ikke publiseres i Vortex 

Dersom du er i tvil om hvilken klassifisering innholdet ditt faller inn under, forutsetter vi at du setter deg grundig inn i retningslinje og prosedyre for klassifisering og håndtering av informasjonsressurser før du velger løsning for publisering.

Når det er viktig at materialet du publiserer ikke skal komme på avveie, så skal du benytte interne løsninger. UiOs nettsted kan brukes for internt og eksternt samarbeid hvor du styrer tilgangskontroll - ta kontakt med din nettredaktør for å utrede dine muligheter.

NB! Ved behandling av personopplysninger gjelder egne regler.

3. Eksterne løsninger

Når innhold som skal være tilgjengelig for alle skal plasseres utenfor UiO sitt nettsted, så står du friere i valg av løsning. UiOs egne løsninger vil aldri kunne tilby all tenkelig funksjonalitet man kan finne i eksterne tredjepartsverktøy, men vi har som mål å ha et godt tilbud for alt fra nettpublisering til samhandling. Vi ber deg derfor om å sette deg godt inn i UiOs tilbud før du eventuelt velger et eksternt system. Om du tar i bruk tjenester som ikke tilbys av UiO, står du i fare for å bryte personvernlovgiviningen og reglementet for klassifisering av data.

For lagring, samarbeid og deling, tilbyr UiO:

Er du fortsatt usikker på hva du skal velge? Webseksjonen tilbyr rådgivning for miljøer ved UiO.

Publisert 23. des. 2016 11:26 - Sist endret 7. feb. 2020 16:43