English version of this page

Lagringsguiden

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon. Klikk på overskriftene under for å lese mer om de ulike hovedtypene lagring.

NB! Tallene i tabellene er merknader. Merknadene som korresponderer med tallene finner du i bunnen av artikkelen, under «Merknader».

Fargene i tabellen er basert på de forskjellige klassifiseringene av informasjon ved UiO. Les mer om de ulike informasjonsklassene og hva de betyr her.

Lagring på Mac, PC eller harddisk

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Privat-eid laptop (BYOD) Ja 11 Nei Nei
Privat-eid hjemmemaskin Ja 11 Nei Nei
UiO-eid hjemmemaskin Ja 11 Nei Nei
UiO-driftet desktop (lokal maskin) 4 4 4 Nei
UiO-driftet laptop – ikke kryptert
(under utfasing)
8 8 Nei Nei
UiO-driftet laptop – kryptert Ja Ja 1, 3 Nei
Minnepinne / ekstern harddisk Ja Nei Nei Nei
Minnepinne / ekstern harddisk – kryptert Ja Ja  1, 3 Nei

E-post

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Privat e-post 
(Gmail, Hotmail eller lignende)
Ja Nei Nei Nei
UiO-e-post Ja Ja 2, 3 Nei

Lagringstjenester

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Personlig skytjeneste
(Dropbox, Google Drive eller lignende)
Ja Nei Nei Nei
UiO Hjemmeområde (M:-disken) Ja 9 Nei Nei
UiO Fellesområde 
(for enhet eller forskningsgruppe)
Ja Ja 6 Nei
UiO Dropbox Ja Ja Nei Nei
UiO Google Suite for Education Ja Ja Nei Nei
UiO OneDrive (Office 365) Ja Ja Nei Nei
UiO TSD Ja Ja Ja Ja
UiO Lagringshotell Ja Ja  6 Nei
UiO Personlig forskerlagring Ja Ja 6 Nei
UH-IaaS Ja Ja Nei Nei

Administrative tjenester

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
UiO ePhorte Ja Ja Ja Nei
UiO HR-portalen (SAP) Ja Ja Ja Nei

Publiseringsløsninger

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Vortex Ja Ja 6 Nei
UiO Wiki Ja Ja Nei Nei
         

Andre tjenester

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
UiO Nettskjema Ja Ja 5 5
UiO Request Tracker (RT) Ja Ja 10 Nei
UiO Canvas Ja Ja Nei Nei
UiO CIM Ja Ja Ja Nei
UiO XMPP (chat.uio.no) Ja 7 7 Nei
UiO Mattermost Ja Ja 12 Nei
UiO Skype for business Ja Ja Nei Nei

Merknader

 1. Røde data kan lagres på laptop med fullkryptert disk, kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Det må påsees at krypteringen til enhver tid fyller kravene gitt i LSIS.
 2. E-post med røde data kan sendes internt på UiO mellom UiO-brukere. Dersom e-post med røde data skal sendes til eksterne mottagere, skal innholdet krypteres før sending. Se ellers LSIS for gjeldende krav. Slik e-post kan IKKE synkroniseres ned til privat laptop eller mobiltelefon.
 3. Det skal sikres at røde data ikke lastes ned eller hentes ut til hjemmeområdet, laptoper uten kryptert disk, eller andre lagringssteder som ikke kan lagre røde data.
 4. Det anbefales generelt ikke å lagre dokumenter på lokal disk på arbeidsstasjonen din.
 5. UiO Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre røde og sorte data.
 6. Røde data kan lagres i Vortex, på fellesområde, eller på UiOs lagringshotell etter en egen vurdering og tilrettelegging.
 7. Gule og røde data kan behandles i UiO XMPP dersom chat-rommet har adgangsbegrensning.
 8. Denne kategorien skal fases ut. Fra og med Q3 i 2018 skal alle UiO-driftede laptoper ha full diskkryptering.
 9. Informasjon som skal deles med kolleger, bør legges på et fellesområde, ikke på ditt hjemmeområde.
 10. Røde data kan lagres i RT etter en egen vurdering. Det skal sikres at røde data ikke ligger i åpne køer. Det skal finnes rutiner for sletting av røde data.
 11. Gule data skal som hovedregel ikke behandles på privat maskin. Noe bruk er likevel tillatt gitt at en følger retningslinjer for bruk av privat maskin
 12. Røde data kan behandles i UiO Mattermost i team satt opp for IT-ansatte

Godkjent av IT-direktøren 28. august 2018.

Publisert 6. mai 2019 12:35 - Sist endret 7. okt. 2019 09:42