Lagringsguide

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon.

Versjon 1.0 godkjent av IT-direktøren 28. august 2018 

  Åpen Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig
Lagring på Mac, PC eller harddisk
Privat-eid laptop (BYOD) (11)    
Privat-eid hjemmemaskin (11)    
UiO-eid hjemmemaskin (11)    
UiO-driftet desktop (lokal disk) (4) (4) (4)  
UiO-driftet laptop - ikke kryptert (under utfasing) (8) (8)    
UiO-driftet laptop - kryptert (1) (3)  
Minnepinne/ekstern harddisk      
Minnepinne/ekstern harddisk - kryptert (1) (3)  
E-post
Personlig e-post (gmail, hotmail eller liknende)      
UiO e-post (2) (3)  
Lagringstjenester
Personlig skytjeneste (dropbox, google drive eller liknende)      
UiO Hjemmeområde («M:-disken») (9)    
UIO Fellesområde (for enhet eller forskningsgruppe) (6)  
UiO-Dropbox    
UiO Google Suite for Education    
UiO Onedrive (Office 365)    
UiO TSD
UiO Lagringshotell (6)  
UiO Fleksible Forskningstjenester (desktop.uio.no)  
UiO forskningslagring (astrastore) (6)  
UH-IAAS    
Administrative tjenester
UiO ePhorte  
UiO HR-portalen (SAP)  
Publiseringsløsninger
UiO Vortex (6)  
UiO Wiki    
Andre tjenester
UiO Nettskjema (5) (5)
UiO Request Tracker (10)  
UiO Canvas    
UiO CIM  
UiO Instant Messaging (XMPP - chat.uio.no) (7) (7)  

Merknader

 1. Røde data kan lagres på laptop med fullkryptert disk, kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Det må påsees at krypteringen til enhver tid fyller kravene gitt i LSIS.
 2. E-post med røde data kan sendes internt på UiO mellom UiO-brukere. Dersom e-post med røde data skal sendes til eksterne mottagere, skal innholdet krypteres før sending. Se ellers LSIS for gjeldende krav. Slik e-post kan IKKE synkroniseres ned til privat laptop eller mobiltelefon.
 3. Det skal sikres at røde data ikke lastes ned eller hentes ut til hjemmeområdet, laptoper uten kryptert disk, eller andre lagringssteder som ikke kan lagre røde data.
 4. Det anbefales generelt ikke å lagre dokumenter på lokal disk på arbeidsstasjonen din.
 5. UiO Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre røde og sorte data.
 6. Røde data kan lagres i Vortex. på fellesområde, eller på UiOs lagringshotell etter en egen vurdering og tilrettelegging.
 7. Gule og røde data kan behandles i UiO XMPP dersom chat-rommet har adgangsbegrensning.
 8. Denne kategorien skal fases ut. Fra og med Q3 i 2018 skal alle UiO-driftede laptoper ha full diskkryptering.
 9. Informasjon som skal deles med kolleger, bør legges på et fellesområde, ikke på ditt hjemmeområde.
 10. Røde data kan lagres i RT etter en egen vurdering. Det skal sikres at røde data ikke ligger i åpne køer. Det skal finnes rutiner for sletting av røde data.
 11. Gule data skal som hovedregel ikke behandles på privat maskin. Men noe bruk er tillatt gitt at en følger retningslinjer for bruk av privat maskin
Emneord: klassifisering, lagring av data Av Ståle Askerød Johansen, Espen Grøndahl
Publisert 20. feb. 2018 21:03 - Sist endret 1. sep. 2018 11:44