English version of this page

Lagringsguiden

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon. Klikk på overskriftene under for å lese mer om de ulike hovedtypene lagring.

NB! Tallene i tabellene er merknader. Merknadene som korresponderer med tallene finner du i bunnen av artikkelen, under «Merknader».

Fargene i tabellen er basert på de forskjellige klassifiseringene av informasjon ved UiO. Les mer om de ulike informasjonsklassene og hva de betyr her.

Lagring på Mac, PC eller harddisk

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Privat-eid laptop (BYOD) Ja 11 Nei Nei
Privat-eid hjemmemaskin Ja 11 Nei Nei
UiO-eid hjemmemaskin Ja 11 Nei Nei
UiO-driftet desktop (lokal maskin) 4 4 4 Nei
UiO-driftet laptop – kryptert Ja Ja 1, 3 Nei
Minnepinne / ekstern harddisk Ja Nei Nei Nei
Minnepinne / ekstern harddisk – kryptert Ja Ja  1, 3 Nei

E-post

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Privat e-post 
(Gmail, Hotmail eller lignende)
Ja Nei Nei Nei
UiO-e-post Ja Ja 2, 3 Nei

Lagringstjenester

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Personlig skytjeneste
(Dropbox, Google Drive eller lignende)
Ja Nei Nei Nei
UiO Hjemmeområde (M:-disken) Ja 9 Nei Nei
UiO Fellesområde 
(for enhet eller forskningsgruppe)
Ja Ja 6 Nei
UiO Dropbox Ja Ja Nei Nei
UiO Google Suite for Education Ja Ja Nei Nei
UiO OneDrive (Microsoft 365) Ja Ja Nei Nei
UiO TSD Ja Ja Ja Ja
Educloud Research Ja Ja 7 Nei
UiO Lagringshotell Ja Ja  6 Nei
UiO Personlig forskerlagring Ja Ja 6 Nei
UNINETT Sigma2 Ja Ja Nei Nei
NREC Ja Ja Nei Nei

Administrative tjenester

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
UiO ePhorte Ja Ja Ja Nei
UiOs lønns- og personalsystem Ja Ja Ja Nei

Publiseringsløsninger

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
Vortex Ja Ja 6 Nei
UiO Wiki Ja Ja Nei Nei

Andre tjenester

  Åpen 
(grønn)
Begrenset
(gul)
Fortrolig
(rød)
Strengt fortrolig
(svart)
UiO Nettskjema Ja Ja 5 5
UiO Request Tracker (RT) Ja Ja 10 Nei
UiO Canvas Ja Ja Nei Nei
UiO CIM Ja Ja Ja Nei
UiO Mattermost Ja Ja 12 Nei
UiO Skype for business Ja Ja Nei Nei
UiO Teams Ja Ja Nei Nei
UiO Zoom (uio.zoom.us) Ja Ja 13 Nei
GIT for UiO (github.uio.no) Ja Ja Nei Nei

Spesielt om forskningsdata

To datatyper brukt i forskning krever spesiell oppmerksomhet. Dette er koblingsnøkler, som i spesielle tilfeller brukes til å koble anonyme data til personer, og samtykkeskjemaer, som hører til personers innleverte opplysninger.

Koblingsnøkler og samtykkeskjemaer skal som hovedregel alltid oppbevares adskilt fra dataene de hører til, og har i utgangspunktet samme klasse som dataene. I TSD finnes det egne løsninger for oppbevaring av koblingsnøkler og samtykkeskjemaer.

Merknader

 1. Røde data kan lagres på laptop med fullkryptert disk, kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Det må påsees at krypteringen til enhver tid fyller kravene gitt i LSIS.
 2. E-post med røde data kan sendes internt på UiO mellom UiO-brukere. Dersom e-post med røde data skal sendes til eksterne mottagere, skal innholdet krypteres før sending. Se ellers LSIS for gjeldende krav. Slik e-post kan IKKE synkroniseres ned til privat laptop eller mobiltelefon.
 3. Det skal sikres at røde data ikke lastes ned eller hentes ut til hjemmeområdet, laptoper uten kryptert disk, eller andre lagringssteder som ikke kan lagre røde data.
 4. Det anbefales generelt ikke å lagre dokumenter på lokal disk på arbeidsstasjonen din.
 5. UiO Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre sorte data. Røde data som samles inn i Nettskjema skal innen rimelig tid slettes, eller flyttes til f. eks. forskningslagring, fellesområde eller ePhorte. Se merknad 6. Nettskjema sin diktafon- og bildeapp lagrer data kryptert, og er vurdert til å kunne brukes også på private enheter.
 6. Røde data kan lagres i Vortex, på fellesområde, eller på UiOs lagringshotell etter en egen vurdering og tilrettelegging av spesielt tilgangskontroll.
 7. Røde data kan behandles i Educloud Research – men det forutsettes at det gjøres vurderinger som beskrevet i brukervillkårene. Merk at det kun er TSD (Tjenester for sensitive data 2.0) som er godkjent for lagring og håndtering av data i prosjekter som omfattes av helseforskningsloven.
 8. Denne tjenesten er lagt ned
 9. Informasjon som skal deles med kolleger, bør legges på et fellesområde, ikke på ditt hjemmeområde.
 10. Røde data kan lagres i RT etter en egen vurdering. Det skal sikres at røde data ikke ligger i åpne køer. Det skal finnes rutiner for sletting av røde data.
 11. Gule data skal som hovedregel ikke behandles på privat maskin. Noe bruk er likevel tillatt gitt at en følger retningslinjer for bruk av privat maskin
 12. Røde data kan behandles i UiO Mattermost i team satt opp for IT-ansatte
 13. Røde data er tillatt i Zoom så lenge det ikke gjøres opptak, men bare streames. Zoom kan gjøre opptak av røde data hvis det gjøres en egen skriftlig vurdering. Lagring av opptaket må følge denne guiden.

Godkjent av IT-direktøren 28. august 2018.

Publisert 6. mai 2019 12:35 - Sist endret 8. mars 2022 09:38