Hjelp og veiledning – slik virker søket på uio.no

UiOs søkemotor benytter "AND-søk" som standard, som betyr at alle søkeord må matche for å gi treff.

Apache Solr søkemotor (åpen kildekode)

Søket på UiO viser nettsider fra alle relevante underdomener.

Innhold i søkeindeksen kommer fra to kilder; innhold fra Vortex og innhold som ligger utenfor Vortex. Sistnevnte hentes inn i søkeindeksen ved hjelp av en web-crawler. 

Endringer og publiseringer i Vortex blir vanligvis synlige i søket etter ca. 5 minutter.

Adgangsbegrenset innhold er kun tilgjengelig hvis du er innlogget og har rettigheter til å lese innholdet.

Hvordan tolkes flere søkeord sammen

Hvis søket inneholder flere ord, må alle søkeordene finnes i et dokument for at det skal vises i trefflisten. Det er altså et "AND-søk" som er standard, slik også Google gjør.

Hva søkes det i ?

Som hovedregel blir alle publiserte dokumenter og nettsider søkbare.

Hvilke deler av dokumenter og nettsider søkes det i ?

Disse dokumentfeltene søkes det i:

 • tittel
 • innledning
 • brødtekst
 • hele URL-en
 • vertsnavn (bare domene-delen av url, for eksempel hf)
 • lenketekst
 • emnekode

Lenketekster er ord som andre sider bruker ved lenke til et dokument. For lenken <a href="http://www.uio.no/">University</a> er lenketeksten "University". Ved å indeksere disse lenkene, vil man kunne finne et dokument ved søk på ord som ikke finnes på selve siden.

Hva kommer øverst i trefflisten?

Søket skal vise det viktigste først. Søkemotoren bruker alle de vanligste teknikkene for å beregne hvilke treff som er de beste. Dette inkluderer:

 • Ulik vekting av ulike felter som tittel og innledning og brødtekst. Eksempelvis vil ord i tittel vektes høyere enn ord i brødteksten.
 • Sjeldne søkeord blir vektet mer enn høyfrekvente (i, for, men, på etc)
 • Sider fra visse underdomener er viktigere enn andre (www.uio.no er viktigst, mens foreninger.uio.no er mindre viktig etc)
 • De mest populære eller mest besøkte sidene er viktigere enn andre
 • Landingssider og topp-nivå-sider er viktigere enn undersider
 • Nye sider er viktigere enn gamle
 • Sider på norsk blir prioritert fremfor engelsk (men motsatt hvis man søker fra engelsk del av siden)
 • Visse dokumenttyper (zip, txt, jar, exe etc) vektes kraftig ned mens andre (doc, pdf, xls) vektes bare noe ned
 • Lenketekster (hva andre sier om denne siden) teller mer enn hva siden "sier om seg selv"
 • Noen søk er hardkodet til å gi visse treff, uavhengig av om siden finnes i indeksen eller ikke (quick-links)
 • Innhold under /for-ansatte/ blir noe nedprioritert, men kun i en grad som fjerner uønskede ansatt-treff fra typiske student-søk.
 • Metadata eller keywords vektes ikke, slik heller ikke Google gjør det

Alle disse reglene til sammen gir fasiten for hvilken score, og dermed plassering i trefflisten, en side skal få for et gitt søk.

Litt forenklet kan vi si at gode lenketekster som peker til et dokument er viktigst, gode titler nest viktigst og at dokumentet har innhold hvor alle relevante søkeord forekommer, er viktig for å komme høyt i resultatlisten.

Lenketekster kan du ikke påvirke selv, men du kan sørge for at andre er flinke å lenke til din side med gode lenketekster. Det er både brukervennlig for sluttbruker og nyttig for søkemotoren. "Klikk her" er derfor ingen god lenketekst, men heller noe beskrivende som folk kan tenkes å søke på.

«Søppel inn, søppel ut»

Søkemotoren er effektiv. Den graver opp "gammelt grums" som aldri burde vært publisert. Mye av dette forsøkes nedprioritert i treffene. For eksempel vil innhold under /gammelt/ og /tmp/ gi treff, men dyttes helt til slutten av trefflisten. Det samme skjer med sider som slutter på index-old.html, index(2).html samt /studier/emner/*/*/*/arkiv/.

Hvis du kommer over slike sider under eget område, skal du avpublisere eller fjerne det, hvis det uansett ikke er nyttig innhold.

Er siden din Google-vennlig ?

Det kan være verdt å legge litt jobb i å følge Google's retningslinjer for et søkemotorvennlig nettsted. Da blir siden din lettere funnet i Google, og fordi vi bruker mange av de samme prinsippene blir den også lettere funnet på UiO's interne søk. Les Google's retningslinjer her.

Spør om råd

Dersom du vil vite mer om hvordan du kan skrive gode websider som spiller godt med søk, ikke nøl med å ta kontakt med din egen nettredaktør, UiOs nettredaktør eller sok-hjelp@usit.uio.no.

Hvordan skal du utforme selve søket for bedre treff

Dersom du har behov for å gjøre søket ditt mer presist, sette opp faste søk eller søke i bestemte felt f.eks. url kan du lese våre avanserte søketips.

Publisert 4. sep. 2011 20:54 - Sist endret 17. okt. 2016 13:21