English version of this page

Trykk av doktoravhandling

Ph.d.-kandidater får dekket trykking av et visst antall av avhandlingen på fakultetets eller instituttets regning. I samme ordre kan du bestille tilleggseksemplarer til intern pris.

Bestill trykking

Du kan bestille trykking av ph.d.-avhandlingen på tre ulike måter:

 • Logg inn med knappen UiO-bestillinger i høyremargen og legg inn bestillingen på nett.
 • Send avhandlingen som pdf-fil til repro@uio.no
 • Møt opp personlig og lever pdf-filen på en minnepinne på Reprosentralen (åpningstider man-fre 9-15). Se kart.

Rekvisisjon

Alle kandidater som skal trykke doktoravhandling trenger en rekvisisjon fra sitt fakultet/institutt. Hør med veilederen din om det er fakultetet eller instituttet som dekker trykkingen. Rekvisisjonen inneholder betalings- og omslagsinformasjon.
Her kan du laste ned rekvisisjonsskjemaet.

 • Ta kontakt med ditt fakultet/institutt for hjelp til å fylle ut rekvisisjonen.
 • Før bestilling på nett må du be fakultetet/instituttet om følgende informasjon:
  • Stedkode, tiltakskode og eventuelt prosjektkode
  • Opplag (antall eksemplarer som dekkes)
  • Hvor mange fargesider instituttet dekker
 • Bestiller på du nett, fyller du inn betalingsinformasjonen i bestillingen.
 • Last opp rekvisisjonen, som inneholder sammendraget, som en separat fil.
 • Rekvisisjonen (odt) må leveres av fakultetet/instituttet og regnes som signert om den sendes fra en e-postadresse fra et fakultet eller institutt.

Filformat

 • Avhandlingen skal leveres til Reprosentralen som én pdf-fil i A4-format.
 • Merk at de fleste avhandlinger trykkes i formatet 17x24 cm. Det tilsvarer omkring 81 % av A4. Husk å ta høyde for dette.

Omslagstekst, sammendrag og kandidatfoto

 • UiO bruker standardiserte omslag. Det er ikke mulig å bruke eget omslagsdesign.
 • Omslagsteksten består av: 
  • Kandidatens navn
  • Avhandlingens tittel og eventuelt undertittel
  • Årstall
 • Valgfritt:
  • Sammendrag til omslagets bakside (maks. 1200 tegn, inkl. mellomrom)
  • Kandidatfoto (jpg/tiff/png/psd) til omslagets bakside
 • Skriv inn omslagsteksten i bestillingen på nett, eller i rekvisisjonen dersom du leverer personlig eller via e-post.
 • Reprosentralen har ISSN- og ISBN-seriene for alle fakultetene unntatt Det medisinske fakultet.
  • Det medisinske fakultet oppgir unikt ISBN-nummer for hver kandidat i rekvisisjonsskjemaet. 
 • ISSN-/ISBN-nummer settes på omslagets bakside og på kolofonsiden som legges inn som side 2 etter første side i kandidatens originalfil.

Farger

 • Hvis du ønsker fargetrykk, må du klarere med fakultetet/instituttet hvor mange fargesider de dekker (0,80 kr per side).
 • Du kan eventuelt betale for fargesider selv.
 • Bruk kun en Word-stil som inneholder farger dersom fakultetet/instituttet eller du selv kan dekke kostnadene.
 • All uønsket fargeinformasjon kan fjernes fra pdf-filen du leverer til trykking.

Trykk eksemplarer på egen regning

 • Tilleggseksemplarer kan bestilles parallelt med hovedopplaget.
 • Ved bestilling på nett må du sette opp antallet tilleggseksemplarer i fritekstfeltet, ikke i bestillingens antall.
 • Hvis du bestiller tilleggseksemplarer senere (utenom bestillingen med eksemplarene fakultetet/instituttet dekker), må du betale merverdiavgift.

Trykk eksemplarer for tilleggsmidler

 • Kandidater med tilleggsmidler fra eksterne enheter leverer en samlet bestilling, men må opplyse om tilleggsmidlene i bestillingen.
 • Før opp fakturaadresse og fakturakode i feltet for fakturaadresse.

Trykketid og levering

 • Du må levere bestillingen 4-5 uker før disputas.
 • Du mottar omslaget og en trykkfil på e-post til godkjenning. Send godkjenningen til repro@uio.no
 • Trykketid: 5 virkedager. I høysesong (mai-juni og november-desember) kan trykketiden bli 6-8 dager.
 • Fakultetet/instituttet mottar de ferdig trykte avhandlingene 2 uker før disputas.
 • Eventuelle tilleggseksemplarer kan hentes på Reprosentralen. Se kart.

Priser for tilleggseksemplarer

Tilleggseksemplarer som bestilles samtidig som hovedopplaget:

 • Svart/hvitt: 0,20 kr per side         
 • Farge: 0,80 kr per side        
 • Innbinding: 7 kr per eksemplar      

Ved bestilling av tilleggseksemplarer må du betale mva.                         

Etterbestilling av tilleggseksemplarer   

 • Svart/hvitt: 0,40 kr per side            
 • Farge:  Over 500 sider: 1 kr per side 
              Over 200 sider: 3 kr per side
              Under 200 sider: 4 kr per side          
 • Innbinding: 10 kr per eksemplar
 • Print av omslag: 8 kr

Ved etterbestilling av tilleggseksemplarer må du betale mva.

Betaling

 • Fakultetet/instituttet dekker et visst antall eksemplarer. Hør med ditt fakultet eller institutt om hvilket antall de dekker.
 • Betal eventuelle tilleggseksemplarer med bankkort ved henting, eller be om faktura. Ved faktura må du huske komplett fakturaadresse.

Digital publisering

 • De som ønsker det, kan publisere avhandlingen digitalt i DUO vitenarkiv.
 • UiO oppfordrer alle kandidater til å laste opp avhandlingen i DUO.
 • Hvis du ønsker at Reprosentralen skal sørge for at avhandlingen din blir tilgjengelig i DUO vitenarkiv, krysser du av for det i rekvisisjonen. Tilgjengeliggjøring i DUO innebærer plikter og ansvar både for UiO og deg som forfatter.

Les mer om digital publisering av doktoravhandlingen her.

Publisert 29. jan. 2016 10:30 - Sist endret 7. aug. 2019 17:51