Kommende arrangementer

Tid og sted: 5. apr. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Signe Laake ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Word order changes in the history of Norwegian

Tid og sted: 5. apr. 2018 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Vidar Blokhus Ekroll, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Pathways towards different long-term outcomes after psychotherapy -An explorative mixed methods project

Tid og sted: 6. apr. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Kristina Solum ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Literary Translation as Collaboration: Textual and Contextual Approaches

Tid og sted: 6. apr. 2018 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Tore Vehus vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

"Nano Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Platforms for Determination of Low Abundant Wnt/Beta-Catenin Proteins in Cancer Research"

 

 

Tid og sted: 9. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forvaltningsskjønn og domstolskontroll