Forskningssamarbeid

UiO er Norges høyest rangerte universitet, og er ett av verdens 100 beste universiteter. UiO er derfor en attraktiv samarbeidspartner, både for utenlandske forskningsmiljøer og for samfunn og næringsliv i Norge.

Det globale UiO (English)

UiO har mye internasjonalt forskningssamarbeid. Det kan være alt fra uformelt samarbeid mellom enkeltforskere, til bilaterale avtaler og strategisk samarbeid med utvalgte institusjoner eller land. UiO er også aktiv innenfor mange internasjonale samarbeidsprogrammer.

EU

UiO er aktivt med i samarbeidsprosjekter innen EUs rammeprogrammer, og følger utviklingen av det europeiske forskningsområdet (ERA).

Samarbeid med samfunn og næringsliv

Et samarbeid med UiO kan gjøre din organisasjon enda bedre.

Jobb ved UiO

Ledige vitenskapelige stillinger.

UiO:Horisont

UiO:Horisont er UiOs satsing for å styrke sin posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i det europeiske forskningsområdet.

Partnerforum

Er du ansatt i statlig forvaltning? Partnerforum lager møteplasser for formidling, utveksling og utvikling av ny kunnskap relevant for statsforvaltningen.