English version of this page

Forskerutdanning: ph.d.

Med stor bredde i fagtilbudet og solide forskningsmiljøer kan UiO tilby en forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet. En doktorgrad fra UiO kvalifiserer deg både for en videre akademisk karriere og for andre yrker med høye krav til kompetanse.

Før du søker

For å kunne få opptak til et ph.d.-program, stilles det krav til utdanning og finansiering. Hvis du er ny søker til forskerutdanning, anbefaler vi deg å lese dette før du går videre til programsidene.

Fakta om forskerutdanning

  • Forutsetter fullført mastergrad
  • Normert til tre års fulltidsstudier
  • Selvstendig forskningsarbeid på 2,5 år
  • Opplæringsdel på 30 sp
  • 468 kandidater disputerte ved UiO i 2018

Ph.d.-programmene

Hvert fakultet har sitt eget ph.d.-program. På programsidene finner du informasjon om blant annet hvordan du søker, oppbygging av programmet, avhandling og disputas.

Kurs og seminarer

Finn informasjon om kurs og seminarer som tilbys på doktorgradsnivå.

Doktorkreering

Informasjon om kreeringsseremonien og doktorring.

Disputaser

12 aug.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus / Zoom
12 aug.
13:15, Chemistry building: Auditorium 2
17 aug.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole Johan Dahls hus

Dr.philos. - en annen vei til doktorgrad

Graden dr.philos. kan tildeles dersom du har kvalifisert deg til doktorgrad på egen hånd. UiO gir ikke økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis.

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Ta en ordinær doktorgrad samtidig som du er ansatt i en norsk bedrift eller i offentlig virksomhet.

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanning?

Regelverk

Forskerutdanningen og doktorgradene er regulert av universitets- og høyskoleloven og andre forskrifter og retningslinjer.

Jobb ved UiO

  • Ledige stipendiatstillinger
  • Hvordan er det å jobbe som forsker ved UiO?
  • Info til gjesteforskere