Kommende 5 dager

i dag juni
Tid og sted: 25. juni 2018 13:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Christopher Larsson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prognostic Value of Optimized Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging of High-Grade Gliomas

26 juni
Tid og sted: 26. juni 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sondre Torp Helmersen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Application of Teachings by the International Court of Justice

Tid og sted: 26. juni 2018 13:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 25, Fornebu

M.Sc. Man Zhang at the Department of Informatics will be defending her dissertation for the degree of Ph.D:

"Uncertainty-wise Cyber-Physical Systems Testing"

27 juni
Tid og sted: 27. juni 2018 13:15, Nye auditorium, Domus medica

Cand.med. Ole Petter Hjelle ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden Doctor philosophiae (dr.philos.): «First visualization of glutathione in neural cells by immunocytochemistry».

28 juni
Cecilie Attramadal
Tid og sted: 28. juni 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.odont. Cecilie Gjøvaag Attramadal ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prognostic markers in oral squamous cell carcinomas – an immunohistological study of the invasive front

Tid og sted: 28. juni 2018 13:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Torkil Benterud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Protective effects of NACA and markers of neurodegenerative disease in hypoxia. An experimental study in newborn piglets.

Tid og sted: 28. juni 2018 13:15, Auditoriet i K-bygget (FOBY), Radiumhospitalet

MSc Antonio Agostini ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Molecular genetic characterization of ovarian tumors

29 juni
Tid og sted: 29. juni 2018 10:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Elena Callegari ved Department of Literature, Area Studies and European Languages vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): Understanding Word Order in the Left Periphery

Tid og sted: 29. juni 2018 13:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Siv.ing. Eirik Natås Hanssen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Applications of massively parallel sequencing in forensic genetics.

Tid og sted: 29. juni 2018 13:15, Runde auditorium, Domus medica

MD Mari Falck ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Hypothermic Neuroprotection in Neonatal Inflammatory-Sensitised Hypoxic-Ischaemic Brain Injury».

Tid og sted: 29. juni 2018 13:15, Aud. 3, Kjemibygningen

M.Sc. Cathrine Brecke Gundersen vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

“Environmental Fate of Nitramines Formed During Amine Based Post-Combistion CO2 Capture”

 

 

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 6. juli 2018 13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

MSc Olja Toljagić ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Macroevolution with a bite: Teeth evolution and diversification in ruminants

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:00 - 15:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu)

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".