60-gruppe - Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-60FRA)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • LEKTOR_NORDISK