FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sentrale begivenheter i fransk historie fra Den franske revolusjon og Napoleonstiden, via de to verdenskrigene, og til den femte Republikk. Emnet gir en innføring i samfunnsutviklingen i Frankrike fra slutten av det gamle regimet (l’Ancien Régime) og fram til i dag. Gjennom en tematisk og kronologisk innføring, får studentene innsikt i den spennende historien om hvordan det moderne Frankrike ble til.  

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, kan du:

  • presentere de viktigste begivenhetene og personene i fransk historie fra 1700-tallet og fram til i dag,
  • gjøre rede for sentrale trekk ved fransk politikk, samfunn og kultur i moderne tid,
  • forklare trekk ved dagens Frankrike i lys av landets historie,
  • delta i samtaler om historie på fransk,
  • reflektere over stoffet, bruke franskspråklig kilder og skrive om historie på fransk,
  • regler for kildebruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Førelesingar er opne for alle. Skal du fylgje seminar- og gruppeundervisning, må du ha undervisningsopptak i emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II eller III frå vidaregåande skole eller tilsvarande kunnskapar. Det er lagt ut ein diagnostisk test på internett slik at du sjølv kan teste om du har gode nok forkunnskapar for å følgje undervisninga i dette emnet. Du bør oppnå minst 50 % rette svar for å følgje undervisninga.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som to timer forelesing og én time seminar i 14 uker, totalt 42 timer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere én oppgave på 2 sider à 2300 tegn uten mellomrom, skrevet på fransk og i tillegg ha en muntlig prøve. Ved behov kan den muntlige prøven erstattes av en skriftlig oppgave. Faglærer må godkjenne obligatorisk aktivitet før fremstilling til eksamen. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Det blir holdt en avsluttende muntlig eksamen på 20–25 minutter med to sensorer.

Sensorveiledning.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du skulle vere sjuk til munnleg eksamen, kan du søkje om utsett eksamen i same semester. Ta da kontakt med eksamenskonsulenten.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk