Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i fransk fonologi med vekt på sammenligning av det franske og det norske lydsystemet. Undervisningen består av forelesninger kombinert med seminarer, der du gjennom ulike aktiviteter vil få trening i å bruke og forstå moderne muntlig fransk. Det legges særlig vekt på trening i uttale og muntlig kommunikasjon. Gjennom autentiske lydopptak lærer du også om ulike språknivåer og varianter av talt fransk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for det franske lydsystemet og vise en god forståelse av utvalgte fenomener.
  • kommunisere muntlig på fransk med riktig og god uttale
  • forstå moderne muntlig fransk
  • forstå og gjenkjenne flere språknivåer og varianter av talt fransk.
  • lese og skrive lydskrift (IPA)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminarundervisningen i språklab forutsetter undervisningsopptak til emnet.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II eller III fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper. 

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesning og seminarundervisning i 14 uker. Høsten 2020 går seminarundervisningen digitalt i zoom, mens forelesningen holdes på Blindern. Oppdatering kommer for våren 2020.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal levere to skriftlige kvalifiseringsoppgaver som må  godkjennes av faglærer før du kan fremstille deg til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. 

 

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninge finner du her. Vi gjør oppmerksom på at eksamensformen på emnet normalt er en skoleeksamen på 3 timer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk og fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjenning av obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet gis. Du har selv ansvar for å oppdatere deg på eventuelle endringer i pensum og eksamensform. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og fransk