Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Oppgaver løst enkeltvis eller i grupper på to.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.