English version of this page

Si fra om læringsmiljøet

Vi ønsker å tilby studentene et trygt og engasjerende læringsmiljø, og er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Når det er alvor

Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, trusler, mobbing eller seksuell trakassering. Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig til fakultetets læringsmiljøkontakt. Dette bør du vite før du varsler.

Har du vært utsatt for skade eller farlig uhell på UiO skal du melde fra til nærmeste leder eller læringsmiljøkontakt som skal ivareta deg, og rapportere hendelsen. Alternativt kan du varsle om hendelsen her.

Når noe må forbedres

Si fra om dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet ditt. Det kan for eksempel være feil og mangler i rom eller bygninger, ekskluderende miljø, manglende sosialfaglige tiltak eller forstyrrende oppførsel. Forsøk gjerne å løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgte og læringsmiljøkontakten på instituttet først.

Når du er fornøyd

Hva inspirerer deg? Hva vil du ha mer av i ditt læringsmiljø? Dine tilbakemeldinger kan gjøre at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere studenter til gode. Si det direkte til den det gjelder, læringsmiljøkontakten, studenttillitsvalgte eller gjennom nettskjema.

Tips ditt fakultet om et studiemiljø eller en person som du mener fortjener å vinne utdanningsprisen.

Her kan du få råd og støtte

Helse, miljø og sikkerhet

Les om rettigheter, ansvar og prosedyrer.