English version of this page

Studentombudet

Studentombudet er en uavhengig bistandsinstans som studenter ved UiO kan kontakte. Vi har taushetsplikt, og det er uforpliktende å ta kontakt.

Dette kan vi hjelpe med

Studentombudet er en uavhengig bistandsinstans for universitetets studenter, i saker som angår deres relasjon til universitet. Vi kan ikke avgjøre saker, og kan heller ikke opptre på vegne av studenter. Du kan ta kontakt med oss uten henvisning og tilbudet er gratis.

Studentombudet kan:

  • Hjelpe deg med å identifisere muligheter i en gitt situasjon
  • Lese over utkast til søknad eller klage
  • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå hvis det er mulig
  • Svare på spørsmål om studenters rettigheter og plikter

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig dersom noe oppstår. Da er sjansen størst for å finne en løsning. Dersom vi ikke kan bistå i saken din, vil du få hjelp til å finne veien videre.

Kontakt oss

Du er velkommen innom studentombudets kontor i første etasje i Kristian Ottosens hus på Blindern i treffetiden: tirsdager og torsdager fra kl. 1300 til kl. 1500.

Treffetiden er ment som drop in-timer. Det er også mulig å avtale andre møtetider, og du kan ringe når som helst i vanlig arbeidstid.

Telefon: 452 98 992 / 22 85 74 48

E-post: studentombudet@uio.no

Vennligst unngå sensitiv informasjon per e-post.

Postadresse:

Studentombudet ved UiO

Postboks 1173, Blindern

0318 Oslo

Dine rettigheter

Som student ved UiO har du både rettigheter og plikter. Disse er regulert flere steder:

Listen er ikke uttømmende. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

Twitter

Om studentombudet

Marianne Høva Rustberggard er UiOs og Norges første studentombud, og begynte i stillingen 1. februar 2013. Marianne har en master i rettsvitenskap og en bachelor i kultur og samfunn. Hun har dessuten bred studentpolitisk erfaring fra ulike verv og styreerfaring.

Varsling

Ønsker du å melde fra om kritikkverdige forhold, som for eksempel trakassering, mobbing, underslag eller brudd på sikkerhetsrutiner, må du gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi kan fortelle mer om hva det innebærer å si fra, og være en støtteperson underveis i prosessen. Oppgaven vår er da å påse at dine rettigheter blir ivaretatt.

Ønsker du å varsle anonymt, kan du gjøre dette via studentombudet.

Mandat