Programmet tar ikke opp nye studenter

Elektronikk og datateknologi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi.

Fem studenter forteller om studieprogrammet

 

Hva kan du jobbe med?

  • espen-lab507 Jobber med «Tingenes internett» 1. apr. 2016 12:33

    Espen Helgeby hadde en drøm om å jobbe med fornybar energi. Nå er han ansatt i Silicon Labs, som er verdensledende innenfor energivennlige mikrokontrollere og radioer.

  • 140723_morten-huseby_wirescan-iii Sjekker om kablene har det bra 24. juli 2014 11:55

    Morten jobber i et lite teknologiselskap som overvåker kraftkabler. Slik er han med på å sikre trygg energiforsyning.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

UiOs romværsatellitt lages av studenter

Instrumenter som brukes i romvirksomhet er ett av temaene du kan jobbe med i dette studiet.