Studieopphold i utlandet

Som bachelorstudent i lingvistikk har du mulighet til å ta et semester i utlandet i løpet av studiet. Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en fantastisk mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Vi anbefaler alle lingvistikkstudenter å ta et semester ved et utenlandsk universitet!

Vi anbefaler spesielt disse avtalene:

  • University College London, der de er gode på: Tegnspråk, språktilegnelse, psykolingvistikk, syntaks, semantikk, pragmatikk, morfologi, fonologi
  • Aristotle University of Thessaloniki, der de er gode på fonetikk og fonologi

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har avtaler med en rekke fremstående universiteter som København, Stockholm, Helsinki, Queen Margaret University i Edinburgh, University College Dublin og University College London. Du kan også reise på avtaler som Det humanistiske fakultet (HF) har, samt avtaler til Universitetet i Oslo (UiO).

I tillegg til å kunne studere et helt semester i utlandet, kan en reise på sommerkurs i andre nordiske land. Dette er kurs som vanligvis går over 3 uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i graden. Se lenke her: http://www.nordkurs.org/

Vær oppmerksom på at uansett om du reiser gjennom en av våre avtaler eller på egen hånd trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet for at de skal kunne innpasses i en grad ved UiO. Informasjon fra HF om delstudier i utlandet, godkjenning av utenlandsk utdanning og om en del mulige studiesteder finner du på denne nettsiden. Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. aug. 2017 13:13