Utvekslingsavtaler

Showing 1-500 of 654 resources
Utvekslingsavtale mellom Land Nivå
Universidad de Buenos Aires og Det humanistiske fakultet Argentina Bachelor, Master og Ph.d.
Universidad del Salvador og Institutt for statsvitenskap Argentina Bachelor
Universidad Nacional de Córdoba og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Argentina Bachelor
Australian National University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
Bond University og Det juridiske fakultet Australia Bachelor og Profesjonsstudium
Bond University og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Australia Bachelor
Griffith University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
James Cook University og Institutt for biovitenskap Australia Bachelor
La Trobe University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
Macquarie University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
University of Adelaide og Universitetet i Oslo Australia Bachelor
University of Melbourne og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
University of New South Wales og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
University of Newcastle og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
University of Queensland og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
University of Sydney og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
University of Western Australia og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
University of Wollongong og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master
Katholieke Universiteit Leuven og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Belgia Bachelor, Master og Ph.d.
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for biovitenskap Belgia Bachelor og Master
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Belgia Bachelor, Master og Ph.d.
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Belgia Bachelor, Master og Ph.d.
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for medier og kommunikasjon Belgia Bachelor og Master
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for statsvitenskap Belgia Bachelor og Master
Universiteit Gent og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Belgia Bachelor, Master og Ph.d.
Universiteit Gent og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Belgia Bachelor
Universiteit Gent og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Belgia Bachelor
Universiteit Gent og Institutt for musikkvitenskap Belgia Bachelor og Master
Universidad Mayor de San Andrés og Sosialantropologisk institutt Bolivia Bachelor
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro og Universitetet i Oslo Brasil Bachelor
Universidade de São Paulo og Universitetet i Oslo Brasil Bachelor og Master
Universidade do Estado de Santa Catarina og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Brasil Bachelor og Master
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Brasil Bachelor og Master
Universidade Federal de Santa Catarina (USAC) og Universitetet i Oslo Brasil Bachelor
Carleton University og Institutt for geofag Canada Bachelor, Master og Ph.d.
McGill University og Universitetet i Oslo Canada Bachelor
Queen's University og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Canada Bachelor
Queen's University og Universitetet i Oslo Canada Bachelor
Simon Fraser University og Universitetet i Oslo Canada Bachelor
Université de Montréal og Universitetet i Oslo Canada Bachelor og Master
Université du Québec à Montréal og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Canada Bachelor, Master og Ph.d.
Université Laval og Institutt for biovitenskap Canada Bachelor og Master
University of Alberta og Universitetet i Oslo Canada Bachelor og Master
University of British Columbia og Universitetet i Oslo Canada Bachelor og Master
University of Calgary og Universitetet i Oslo Canada Bachelor og Master
University of Ottawa og Institutt for geofag Canada Bachelor, Master og Ph.d.
University of Saskatchewan og Fysisk institutt Canada Bachelor og Master
University of Toronto og Universitetet i Oslo Canada Bachelor og Master
Western University og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Canada Bachelor og Master
Universidad Andrés Bello (USAC) og Universitetet i Oslo Chile Bachelor
Universidad de Chile og Universitetet i Oslo Chile Bachelor og Master
Universidad Nacional de Colombia og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Colombia Bachelor og Master
Puntarenas (USAC) og Universitetet i Oslo Costa Rica Bachelor
Universidad de Costa Rica (USAC) og Universitetet i Oslo Costa Rica Bachelor
Universidad Nacional (USAC) og Universitetet i Oslo Costa Rica Bachelor
Universidad de la Habana (USAC) og Universitetet i Oslo Cuba Bachelor
Københavns Universitet og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Danmark Bachelor
Københavns Universitet og Det odontologiske fakultet Danmark Bachelor
Københavns Universitet og Det teologiske fakultet Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Farmasøytisk institutt Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Danmark Bachelor, Master og Ph.d.
Københavns Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Danmark Bachelor og Master
Københavns Universitet og Sosialantropologisk institutt Danmark Bachelor
Københavns Universitet og Universitetet i Oslo Danmark Bachelor og Master
Roskilde Universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Danmark Bachelor, Master og Ph.d.
Roskilde Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Danmark Bachelor og Master
Roskilde Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Danmark Bachelor og Master
Roskilde Universitet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Danmark Bachelor og Master
Roskilde Universitet og Universitetet i Oslo Danmark Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Danmark Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Danmark Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Institutt for statsvitenskap Danmark Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Universitetet i Oslo Danmark Bachelor og Master
Aalborg Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Danmark Bachelor og Master
Aalborg Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Danmark Bachelor og Master
Aalborg Universitet og Universitetet i Oslo Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Det teologiske fakultet Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Danmark Bachelor, Master og Ph.d.
Aarhus Universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for geofag Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for statsvitenskap Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Psykologisk institutt Danmark Bachelor og Profesjonsstudium
Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo Danmark Bachelor og Master
American University in Cairo og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Egypt Bachelor og Master
Tallinn University of Technology og Kjemisk institutt Estland Bachelor, Master og Ph.d.
Tallinn University og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Estland Bachelor og Master
Tartu University og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Estland Bachelor og Master
Tartu University og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Estland Bachelor
University of Eastern Finland og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
University of Eastern Finland og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Det teologiske fakultet Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Institutt for medier og kommunikasjon Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Institutt for statsvitenskap Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Finland Bachelor og Master
University of Helsinki og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
University of Jyväskylä og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Finland Bachelor og Master
University of Jyväskylä og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
University of Jyväskylä og Institutt for medier og kommunikasjon Finland Bachelor og Master
University of Jyväskylä og Institutt for statsvitenskap Finland Bachelor og Master
University of Jyväskylä og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
University of Lapland og Det juridiske fakultet Finland Bachelor og Profesjonsstudium
University of Lapland og Institutt for statsvitenskap Finland Bachelor og Master
University of Lapland og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
University of Oulu og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
University of Oulu og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
University of Tampere og Institutt for arkeologi, konservering og historie Finland Bachelor, Master og Ph.d.
University of Tampere og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Finland Bachelor og Master
University of Tampere og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
University of Tampere og Institutt for medier og kommunikasjon Finland Bachelor og Master
University of Tampere og Institutt for statsvitenskap Finland Bachelor og Master
University of Tampere og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
University of Turku og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
University of Turku og Institutt for musikkvitenskap Finland Bachelor og Master
University of Turku og Institutt for statsvitenskap Finland Bachelor og Master
University of Turku og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
University of Vaasa og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
University of Vaasa og Institutt for statsvitenskap Finland Bachelor og Master
University of Vaasa og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
Åbo Akademi og Det teologiske fakultet Finland Bachelor og Master
Åbo Akademi og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Finland Bachelor og Master
Åbo Akademi og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Finland Bachelor og Master
Åbo Akademi og Institutt for statsvitenskap Finland Bachelor og Master
Åbo Akademi og Universitetet i Oslo Finland Bachelor og Master
Aix-Marseille Université og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Frankrike Bachelor og Master
American University of Paris og Det humanistiske fakultet Frankrike Bachelor og Master
American University of Paris og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Frankrike Bachelor og Master
ECE Paris École d'Ingénieurs og Institutt for informatikk Frankrike Bachelor og Master
Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne og Institutt for informatikk Frankrike Bachelor og Master
Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence (Sciences Po) og Institutt for statsvitenskap Frankrike Bachelor og Master
Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux (Sciences Po) og Institutt for statsvitenskap Frankrike Bachelor og Master
Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) og Institutt for statsvitenskap Frankrike Bachelor og Master
Institut d'Etudes Politiques de Rennes (Sciences Po) og Institutt for statsvitenskap Frankrike Bachelor og Master
Institut d'Etudes Politiques Grenoble (Sciences Po) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Frankrike Bachelor
Institut d'Etudes Politiques Lyon (Sciences Po) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Frankrike Bachelor
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (Science Po) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Frankrike Bachelor og Master
Sorbonne Université og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Frankrike Bachelor og Master
Sorbonne Université og Institutt for arkeologi, konservering og historie Frankrike Bachelor og Master
Sorbonne Université og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Frankrike Bachelor og Master
Sorbonne Université og Matematisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Université Catholique de Lyon og Psykologisk institutt Frankrike Bachelor og Profesjonsstudium
Université de Bordeaux III Michel de Montaigne og Institutt for arkeologi, konservering og historie Frankrike Bachelor, Master og Ph.d.
Université de Bourgogne og Psykologisk institutt Frankrike Bachelor og Profesjonsstudium
Université de Caen Basse-Normandie og Institutt for arkeologi, konservering og historie Frankrike Bachelor og Master
Université de Caen Basse-Normandie og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Frankrike Bachelor
Université de Caen Basse-Normandie og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Frankrike Bachelor og Master
Université de Franche-Comté og Matematisk institutt Frankrike Bachelor, Master og Ph.d.
Université de Nice Sophia Antipolis og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Frankrike Bachelor og Master
Université de Poitiers og Institutt for arkeologi, konservering og historie Frankrike Bachelor, Master og Ph.d.
Université de Strasbourg og Institutt for geofag Frankrike Bachelor og Master
Université de Strasbourg og Matematisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Université de Toulouse II - Le Mirail og Institutt for arkeologi, konservering og historie Frankrike Bachelor, Master og Ph.d.
Université de Toulouse II - Le Mirail og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Frankrike Bachelor og Master
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Frankrike Bachelor og Master
Université Grenoble Alpes og Fysisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Université Grenoble Alpes og Institutt for geofag Frankrike Bachelor og Master
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle og Institutt for medier og kommunikasjon Frankrike Bachelor og Master
Université Paris I Panthéon Sorbonne og Institutt for statsvitenskap Frankrike Bachelor og Master
Université Paris I Panthéon Sorbonne og Økonomisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Sorbonne Université og Institutt for musikkvitenskap Frankrike Bachelor, Master og Ph.d.
Université Paris IX Dauphine og Økonomisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Sorbonne Université og Institutt for informatikk Frankrike Bachelor og Master
Université Paris X Ouest Nanterre La Défense og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Frankrike Bachelor og Master
Université Paris X Ouest Nanterre La Défense og Psykologisk institutt Frankrike Bachelor og Profesjonsstudium
Université Rennes II Haute-Bretagne og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Frankrike Bachelor og Master
University of the Faroe Islands og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Færøyene Bachelor og Master
University of the Faroe Islands og Universitetet i Oslo Færøyene Bachelor og Master
University of Ghana og Universitetet i Oslo Ghana Bachelor
University of Greenland Ilisimatusarfik og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Grønland Bachelor og Master
University of Greenland Ilisimatusarfik og Institutt for medier og kommunikasjon Grønland Bachelor og Master
University of Greenland Ilisimatusarfik og Universitetet i Oslo Grønland Bachelor og Master
Aristotle University of Thessaloniki og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Hellas Bachelor og Master
Technological Educational Institute of Athens og Institutt for arkeologi, konservering og historie Hellas Bachelor, Master og Ph.d.
University of Crete og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Hellas Bachelor, Master og Ph.d.
City University Hong Kong og Universitetet i Oslo Hong Kong Bachelor
University of Hong Kong og Universitetet i Oslo Hong Kong Bachelor
Christ University og Universitetet i Oslo India Bachelor
Nordic Centre in India og Universitetet i Oslo India Bachelor og Master
University of Hyderabad og Universitetet i Oslo India Bachelor og Master
National University of Ireland, Maynooth og Institutt for arkeologi, konservering og historie Irland Bachelor, Master og Ph.d.
University College Cork og Institutt for arkeologi, konservering og historie Irland Bachelor, Master og Ph.d.
University College Cork og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Irland Bachelor
University College Dublin og Institutt for arkeologi, konservering og historie Irland Bachelor, Master og Ph.d.
University College Dublin og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Irland Bachelor og Master
Háskóli Íslands og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Island Bachelor og Master
Háskóli Íslands og Det teologiske fakultet Island Bachelor og Master
Háskóli Íslands og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Island Bachelor, Master og Ph.d.
Háskóli Íslands og Institutt for arkeologi, konservering og historie Island Bachelor, Master og Ph.d.
Háskóli Íslands og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Island Bachelor og Master
Háskóli Íslands og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Island Bachelor og Master
Háskóli Íslands og Institutt for statsvitenskap Island Bachelor og Master
Háskóli Íslands og Universitetet i Oslo Island Bachelor og Master
Háskólinn á Akureyri og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Island Bachelor og Master
Háskólinn á Akureyri og Universitetet i Oslo Island Bachelor og Master
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli (LUISS) og Institutt for statsvitenskap Italia Bachelor og Master
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) og Psykologisk institutt Italia Bachelor og Profesjonsstudium
Politecnico di Milano og Kjemisk institutt Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università Ca' Foscari Venezia og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Firenze og Institutt for arkeologi, konservering og historie Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Firenze og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Firenze og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Italia Bachelor
Università degli Studi di Milano og Institutt for biovitenskap Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Milano og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Milano og Kjemisk institutt Italia Bachelor og Master
Universitá degli Studi di Milano-Bicocca og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Universitá degli Studi di Milano-Bicocca og Psykologisk institutt Italia Bachelor og Profesjonsstudium
Università degli Studi di Padova og Institutt for arkeologi, konservering og historie Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Padova og Institutt for informatikk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Padova og Psykologisk institutt Italia Bachelor, Master og Profesjonsstudium
Università degli Studi di Pavia og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Perugia og Institutt for arkeologi, konservering og historie Italia Bachelor
Università degli Studi di Perugia og Institutt for biovitenskap Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' og Institutt for informatikk Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Italia Bachelor
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' og Institutt for musikkvitenskap Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Torino og Psykologisk institutt Italia Bachelor og Profesjonsstudium
Università degli Studi di Trento og Fysisk institutt Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Udine og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Verona og Institutt for arkeologi, konservering og historie Italia Bachelor
Università degli Studi di Verona og Institutt for informatikk Italia Bachelor og Master
Università del Salento og Institutt for arkeologi, konservering og historie Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università di Bologna og Det juridiske fakultet Italia Bachelor og Profesjonsstudium
Università di Bologna og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Italia Bachelor og Master
Università di Bologna og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università di Pisa og Institutt for arkeologi, konservering og historie Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Akita International University og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Japan Bachelor
Doshisha University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Japan Bachelor
Josai International University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Japan Bachelor
Kansai Gaidai University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Japan Bachelor
Keio University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Japan Bachelor og Master
Kwansei Gakuin University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Japan Bachelor
Nagasaki University of Foreign Studies og Universitetet i Oslo Japan Bachelor
Nagoya University og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Japan Bachelor og Master
Sophia University og Det humanistiske fakultet Japan Bachelor og Master
Tokai University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Japan Bachelor
Waseda University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Japan Bachelor og Master
Maseno University og Det teologiske fakultet Kenya Bachelor, Master og Ph.d.
Beijing Language and Culture University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kina Bachelor
Fudan University og Det humanistiske fakultet Kina Bachelor og Master
Fudan University og Det teologiske fakultet Kina Bachelor, Master og Ph.d.
Nanjing University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kina Bachelor og Master
Nordic Centre Fudan University og Universitetet i Oslo Kina Bachelor og Master
Shanghai University (USAC) og Universitetet i Oslo Kina Bachelor
Southwest University for Nationalities (USAC) og Universitetet i Oslo Kina Bachelor
Tsinghua University og Universitetet i Oslo Kina Bachelor
Universitetet i Zagreb og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Kroatia Bachelor, Master og Ph.d.
Riga Stradina Universitate og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Latvia Bachelor
Mykolo Romerio Universitetas og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Litauen Bachelor og Master
Vilniaus Universitetas og Institutt for arkeologi, konservering og historie Litauen Bachelor, Master og Ph.d.
Vilniaus Universitetas og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Litauen Bachelor og Master
Vilniaus Universitetas og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Litauen Bachelor og Master
Vilniaus Universitetas og Institutt for statsvitenskap Litauen Bachelor og Master
Vytauto Didziojo Universitetas og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Litauen Bachelor og Master
Universidad de las Américas, Puebla og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Mexico Bachelor og Master
Universidad Nacional Autónoma de México og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Mexico Bachelor og Master
Erasmus University Rotterdam og Institutt for medier og kommunikasjon Nederland Bachelor og Master
Erasmus University Rotterdam og Institutt for statsvitenskap Nederland Bachelor
Erasmus University Rotterdam og Økonomisk institutt Nederland Bachelor og Master
Hanzehogeschool Groningen og Institutt for biovitenskap Nederland Bachelor
Radboud Universiteit Nijmegen og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Nederland Bachelor og Master
Radboud Universiteit Nijmegen og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Nederland Bachelor og Master
Rijksuniversiteit Groningen og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor
Rijksuniversiteit Groningen og Psykologisk institutt Nederland Bachelor, Master og Profesjonsstudium
Universiteit Leiden og Institutt for arkeologi, konservering og historie Nederland Bachelor
Universiteit Leiden og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Nederland Bachelor
Universiteit Leiden og Institutt for statsvitenskap Nederland Bachelor
Universiteit Leiden og Kjemisk institutt Nederland Bachelor og Master
Universiteit Leiden og Psykologisk institutt Nederland Bachelor og Profesjonsstudium
Universiteit Maastricht og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor
Universiteit Maastricht og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor
Universiteit Maastricht og Psykologisk institutt Nederland Bachelor og Profesjonsstudium
Universiteit Utrecht og Det juridiske fakultet Nederland Bachelor og Profesjonsstudium
Universiteit Utrecht og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor og Master
Universiteit Utrecht og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor
Universiteit Utrecht og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor
Universiteit Utrecht og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor, Master og Ph.d.
Universiteit Utrecht og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Nederland Bachelor og Master
Universiteit van Amsterdam og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor og Master
Universiteit van Amsterdam og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Nederland Bachelor
Universiteit van Tilburg og Det juridiske fakultet Nederland Bachelor og Profesjonsstudium
Universiteit van Tilburg og Institutt for arkeologi, konservering og historie Nederland Bachelor, Master og Ph.d.
Vrije Universiteit Amsterdam og Det humanistiske fakultet Nederland Bachelor og Master
Vrije Universiteit Amsterdam og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor og Master
Vrije Universiteit Amsterdam og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Nederland Bachelor og Master
Vrije Universiteit Amsterdam og Psykologisk institutt Nederland Bachelor og Profesjonsstudium
Wageningen Universiteit og Institutt for geofag Nederland Bachelor
University of Auckland og Institutt for kriminologi og rettssosiologi New Zealand Bachelor
University of Auckland og Universitetet i Oslo New Zealand Bachelor og Master
Pontificia Universidad Católica del Perú og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Peru Bachelor og Master
AGH University of Science and Technology og Matematisk institutt Polen Bachelor og Master
Uniwersytet Humanistycznospołeczny og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Polen Bachelor og Master
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu og Institutt for arkeologi, konservering og historie Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Polen Bachelor og Master
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie og Institutt for arkeologi, konservering og historie Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Polen Bachelor
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet Mikołaya Kopernika og Institutt for arkeologi, konservering og historie Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet Śląski og Institutt for arkeologi, konservering og historie Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet Warszawski og Institutt for statsvitenskap Polen Bachelor og Master
Uniwersytet Wrocławski og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Polen Bachelor
Uniwersytet Wrocławski og Institutt for arkeologi, konservering og historie Polen Bachelor, Master og Ph.d.
Uniwersytet Wrocławski og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Polen Bachelor og Master
Universidade Católica Portuguesa og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Portugal Bachelor, Master og Ph.d.
Universidade de Aveiro og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Portugal Bachelor og Master
Universidade de Coimbra og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Portugal Bachelor og Master
Universidade do Porto og Institutt for biovitenskap Portugal Bachelor, Master og Ph.d.
Universidade do Porto og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Portugal Bachelor og Master
Universitatea Babes Bolyai og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Romania Bachelor
Universitatea Babes Bolyai og Senter for Ibsen-studier Romania Bachelor
Universitatea Valahia din Targoviste og Institutt for arkeologi, konservering og historie Romania Bachelor, Master og Ph.d.
Higher School of Economics og Universitetet i Oslo Russland Bachelor og Master
Lomonosov Moscow State University og Universitetet i Oslo Russland Bachelor og Master
Saint-Petersburg State University og Universitetet i Oslo Russland Bachelor og Master
Univerzitet u Beogradu og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Serbia Bachelor og Master
Nanyang Technological University og Det humanistiske fakultet Singapore Bachelor
Nanyang Technological University og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Singapore Bachelor og Master
National University of Singapore og Universitetet i Oslo Singapore Bachelor
Univerzita Komenského v Bratislave og Institutt for statsvitenskap Slovakia Bachelor og Master
Univerza v Ljubljani og Institutt for biovitenskap Slovenia Bachelor
Universidad Autónoma de Madrid og Institutt for statsvitenskap Spania Bachelor og Master
Universidad Autónoma de Madrid og Psykologisk institutt Spania Bachelor og Profesjonsstudium
Universidad Complutense de Madrid og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Spania Bachelor
Universidad Complutense de Madrid og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Spania Bachelor og Master
Universidad Complutense de Madrid og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Spania Bachelor
Universidad Complutense de Madrid og Institutt for statsvitenskap Spania Bachelor og Master
Universidad Complutense de Madrid og Matematisk institutt Spania Bachelor og Master
Universidad de Alcalá og Det humanistiske fakultet Spania Bachelor og Master
Universidad de Cádiz og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Spania Bachelor, Master og Ph.d.
Universidad de Cantabria og Fysisk institutt Spania Bachelor og Master
Universidad de Córdoba og Institutt for biovitenskap Spania Bachelor
Universidad de Granada og Psykologisk institutt Spania Bachelor og Profesjonsstudium
Universidad de Málaga og Psykologisk institutt Spania Bachelor og Profesjonsstudium
Universidad de Murcia og Fysisk institutt Spania Bachelor og Master
Universidad de Salamanca og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Spania Bachelor
Universidad de Salamanca og Institutt for statsvitenskap Spania Bachelor
Universidad de Valencia og Institutt for arkeologi, konservering og historie Spania Bachelor, Master og Ph.d.
Universidad de Valencia og Institutt for biovitenskap Spania Bachelor
Universidad de Valencia og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Spania Bachelor
Universidade da Coruña og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Spania Bachelor, Master og Ph.d.
Universitat Autònoma de Barcelona og Det humanistiske fakultet Spania Bachelor
Universitat Autònoma de Barcelona og Psykologisk institutt Spania Bachelor og Profesjonsstudium
Universitat de Barcelona og Institutt for biovitenskap Spania Bachelor og Master
Cardiff University og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor, Master og Ph.d.
Cardiff University og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Storbritannia Bachelor
Cardiff University og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Storbritannia Bachelor
Cardiff University og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Storbritannia Bachelor
Glasgow Caledonian University og Psykologisk institutt Storbritannia Bachelor og Profesjonsstudium
King's College London og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor, Master og Ph.d.
King's College London og Institutt for statsvitenskap Storbritannia Bachelor
King's College London og Universitetet i Oslo Storbritannia Bachelor
Newcastle University og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Storbritannia Bachelor
Newcastle University og Universitetet i Oslo Storbritannia Bachelor
Northumbria University og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Storbritannia Bachelor
Royal Holloway, University of London og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor og Ph.d.
School of Oriental and African Studies og Det humanistiske fakultet Storbritannia Bachelor og Ph.d.
School of Oriental and African Studies og Universitetet i Oslo Storbritannia Bachelor og Master
The Queen's University of Belfast og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor, Master og Ph.d.
University College London og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor, Master og Ph.d.
University College London og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Storbritannia Bachelor og Master
University College London og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Storbritannia Bachelor
University College London og Sosialantropologisk institutt Storbritannia Bachelor
University of Aberdeen og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor
University of Aberdeen og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Storbritannia Bachelor
University of Aberdeen og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Storbritannia Bachelor
University of Aberdeen og Sosialantropologisk institutt Storbritannia Bachelor
University of Birmingham og Det humanistiske fakultet Storbritannia Bachelor og Master
University of Birmingham og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Storbritannia Bachelor
University of Birmingham og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Storbritannia Bachelor og Master
University of Birmingham og Institutt for geofag Storbritannia Bachelor
University of Brighton og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Storbritannia Bachelor
University of Bristol og Institutt for geofag Storbritannia Bachelor og Master
University of Cambridge og Kjemisk institutt Storbritannia Bachelor
University of Edinburgh og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Storbritannia Bachelor
University of Edinburgh og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Storbritannia Bachelor
University of Edinburgh og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Storbritannia Bachelor og Master
University of Essex og Økonomisk institutt Storbritannia Bachelor og Master
University of Glasgow og Institutt for musikkvitenskap Storbritannia Bachelor
University of Kent og Institutt for statsvitenskap Storbritannia Bachelor og Master
University of Leeds og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Storbritannia Bachelor
University of Leicester og Det juridiske fakultet Storbritannia Bachelor og Profesjonsstudium
University of Leicester og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Storbritannia Bachelor
University of Nottingham og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Storbritannia Bachelor
University of Nottingham og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor, Master og Ph.d.
University of Portsmouth og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Storbritannia Bachelor
University of Sheffield og Det humanistiske fakultet Storbritannia Bachelor
University of South Wales og Institutt for musikkvitenskap Storbritannia Bachelor og Master
University of St Andrews og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor, Master og Ph.d.
University of Strathclyde og Institutt for arkeologi, konservering og historie Storbritannia Bachelor, Master og Ph.d.
University of Strathclyde og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Storbritannia Bachelor og Master
University of Strathclyde og Institutt for medier og kommunikasjon Storbritannia Bachelor og Master
University of Strathclyde og Institutt for statsvitenskap Storbritannia Bachelor og Master
University of Sussex og Det humanistiske fakultet Storbritannia Bachelor og Master
University of Sussex og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Storbritannia Bachelor og Master
University of Sussex og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Storbritannia Bachelor og Master
University of Wales - Aberystwyth og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Storbritannia Bachelor og Master
University of Warwick og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Storbritannia Bachelor
University of Westminster og Universitetet i Oslo Storbritannia Bachelor og Master
University of York: Det norske studiesenteret og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Storbritannia Bachelor og Master
École Polytechnique Fédérale de Lausanne og Matematisk institutt Sveits Bachelor og Master
Hochschule der Künste Bern og Institutt for arkeologi, konservering og historie Sveits Bachelor og Master
Université de Fribourg og Institutt for geofag Sveits Bachelor og Master
Université de Genève og Psykologisk institutt Sveits Bachelor og Profesjonsstudium
Universität Basel og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sveits Bachelor, Master og Ph.d.
Universität Luzern og Det humanistiske fakultet Sveits Bachelor og Master
Universität Zürich og Institutt for arkeologi, konservering og historie Sveits Bachelor, Master og Ph.d.
Universität Zürich og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sveits Bachelor
Göteborgs universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Sverige Bachelor, Master og Ph.d.
Göteborgs universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sverige Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sverige Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Sverige Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Institutt for statsvitenskap Sverige Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Högskolan Dalarna og Institutt for musikkvitenskap Sverige Bachelor
Karlstads universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Karolinska Institutet og Det odontologiske fakultet Sverige Bachelor
Linköpings universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Linnéuniversitetet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sverige Bachelor og Master
Linnéuniversitetet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Luleå tekniska universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Lunds universitet og Det teologiske fakultet Sverige Bachelor og Master
Lunds universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sverige Bachelor og Master
Lunds universitet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Sverige Bachelor og Master
Lunds universitet og Institutt for statsvitenskap Sverige Bachelor og Master
Lunds universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Malmö högskola og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Sverige Bachelor, Master og Ph.d.
Stockholms universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sverige Bachelor
Stockholms universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for statsvitenskap Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for statsvitenskap Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Sverige Bachelor og Master
Stockholms universitet og Sosialantropologisk institutt Sverige Bachelor
Stockholms universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Södertörn högskola og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sverige Bachelor og Master
Umeå universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sverige Bachelor og Master
Umeå universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sverige Bachelor og Master
Umeå universitet og Institutt for statsvitenskap Sverige Bachelor og Master
Umeå universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Uppsala universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Sverige Bachelor, Master og Ph.d.
Uppsala universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Sverige Bachelor og Master
Uppsala universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Sverige Bachelor og Master
Uppsala universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sverige Bachelor og Master
Uppsala universitet og Institutt for statsvitenskap Sverige Bachelor og Master
Uppsala universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Örebro universitet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Sverige Bachelor
Örebro universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sverige Bachelor og Master
Örebro universitet og Universitetet i Oslo Sverige Bachelor og Master
Stellenbosch University og Universitetet i Oslo Sør-Afrika Bachelor og Master
University of Cape Town og Universitetet i Oslo Sør-Afrika Bachelor og Master
Dongguk University og Det humanistiske fakultet Sør-Korea Bachelor, Master og Ph.d.
Ewha Womans University og Det humanistiske fakultet Sør-Korea Bachelor og Master
Hankuk University of Foreign Studies og Det humanistiske fakultet Sør-Korea Bachelor og Master
Kyung Hee University og Universitetet i Oslo Sør-Korea Bachelor og Master
Seoul National University og Det humanistiske fakultet Sør-Korea Bachelor og Master
Sungkyunkwan University og Det humanistiske fakultet Sør-Korea Bachelor og Master
Yonsei University og Universitetet i Oslo Sør-Korea Bachelor og Master
National Chengchi University og Det humanistiske fakultet Taiwan Bachelor og Master
National Taipei University og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Taiwan Bachelor og Master
National Taiwan Normal University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Taiwan Bachelor og Master
National Taiwan University og Det humanistiske fakultet Taiwan Bachelor og Master
National Tsing Hua University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Taiwan Bachelor og Master
Tanga International Competence Centre og Det odontologiske fakultet Tanzania Bachelor
Chiang Mai University (USAC) og Universitetet i Oslo Thailand Bachelor
Charles University og Det humanistiske fakultet Tsjekkia Bachelor og Master
Charles University og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Tsjekkia Bachelor
Charles University og Institutt for biovitenskap Tsjekkia Bachelor og Master
Charles University og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Tsjekkia Bachelor, Master og Ph.d.
Charles University og Senter for Ibsen-studier Tsjekkia Bachelor
Czech Technical University in Prague og Fysisk institutt Tsjekkia Bachelor, Master og Ph.d.
Masaryk University og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tsjekkia Bachelor, Master og Ph.d.
Masaryk University og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Tsjekkia Bachelor
Palacký University og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Tsjekkia Bachelor, Master og Ph.d.
The University of Hradec Králové og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Tsjekkia Bachelor, Master og Ph.d.
Acibadem University og Institutt for biovitenskap Tyrkia Bachelor, Master og Ph.d.
Bilkent University og Institutt for statsvitenskap Tyrkia Bachelor og Master
Istanbul University og Institutt for arkeologi, konservering og historie Tyrkia Bachelor, Master og Ph.d.
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau og Institutt for geofag Tyskland Bachelor
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Tyskland Bachelor, Master og Ph.d.
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg og Institutt for informatikk Tyskland Bachelor, Master og Ph.d.
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg og Psykologisk institutt Tyskland Bachelor og Profesjonsstudium