Religionshistorie (master - to år)

Ønsker du å forstå religionens rolle i samfunnsutviklingen i dagens Norge eller i det gamle Hellas? Vil du vite mer om religionspolitikk eller hvordan religionen former enkeltmenneskers liv? Masterprogrammet gir mulighet til fordypning og spesialisering innenfor et bredt spekter av religionshistoriske forskningsområder.

Hva kan du jobbe med?

  • skjelderup-michael-200x247 PhD-kandidat 23. juni 2017 14:21

    Mitt viktigste råd er uten tvil å velge etter hjertet, ikke hva andre synes er «lurt», sier Michael Skjelderup. Masterstudiet i religionshistorie har vært avgjørende for hans videre jobb og akademisk karriere.

  • wanounou-dana-200x270 Journalist 5. apr. 2017 12:54

    Det er ikke sant at det er umulig for humaniorastudenter å få jobb, sier Dana Wanounou. Hun har master i religionshistorie og jobber som journalist i Vårt Land.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Følg oss på Facebook