Betal semesteravgift, kopiavgift og SAIH-tiarar kvart semester

Fristar

  • Haust: 1. september
  • Vår: 1. februar

Betalingsinfo i Studentweb

Beløpa

  • Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), kr 600
  • Kopiavgift til UiO, kr 100 (kr 50 for studentar på eit definert deltidsstudium på 50 % eller mindre). Avgifta bidrar til å dekke nokre av UiO sine utgifter til Kopinor for bruk av opphavsrettsleg beskytta materiale til studentane.
  • SAIH-tiarane, kr 40. Dersom du ikkje vil støtte SAIH kan du trekkje frå kr 40 på fakturabeløpet.

Når du

Når du har betalt semesteravgifta kan du bruke SiO sine velferdstilbod

Andre spørsmål?

Kontakt Knutepunktet

Publisert 6. juni 2011 15:56 - Sist endra 15. sep. 2017 12:22