English version of this page

Betal semesteravgift, Kopinor-avgift og SAIH-tiarar kvart semester

Fristar

  • Haust: 1. september
  • Vår: 1. februar

Betalingsinfo i Studentweb

Beløpa

Frå våren 2018 endrar vi kopiavgift til Kopinor-avgift. Beløpet blir kr 200,- (kr 100,- for studentar på eit definert deltidsstudium på 50 % eller mindre).

  • Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), kr 600
  • Kopinor-avgift til UiO, kr 200 (kr 100 for studentar på eit definert deltidsstudium på 50 % eller mindre). Avgifta bidrar til å dekke nokre av UiO sine utgifter til Kopinor for bruk av opphavsrettsleg beskytta materiale til studentane.
  • SAIH-tiarane, kr 40. Dersom du ikkje vil støtte SAIH kan du trekkje frå kr 40 på fakturabeløpet.

Alle aktive studentar må betale Kopinor-avgifta, sølv om dei til dommes reiser på utveksling frå UiO.

Det er forskjell på å betale Kopinor-avgifta og å kjøpe utskrifter.

Når du

Når du har betalt semesteravgifta kan du bruke SiO sine velferdstilbod

Andre spørsmål?

Kontakt Knutepunktet

Publisert 6. juni 2011 15:56 - Sist endra 18. des. 2017 12:12