English version of this page

Utskrift ved UiO

UiO bruker Safecom pullprint til skrivere med kortleser og pushprint til skrivere uten kortleser. Les mer om drift, anskaffelse og prising.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Jeg vil skrive ut

Finn ut om skriveren har kortleser eller ikke, og sett i gang.

Jeg skal betale for utskrifter

Alle studenter må betale for utskriftene sine. Fyll på utskriftskontoen.

Betale eller slette utskrifter

Hvor kan jeg skrive ut?

Finn ut hvor du kan finne en skriver som du kan bruke.

Hvorfor kommer ikke utskriften min?

Finn årsaken, og løs problemet.

Utskrift på skriver med kortleser

Før du kan bruke en slik skriver, må du velge utskriftskø og registrere kortet ditt. Etter at det er gjort, er det bare å skrive ut, og deretter løse ut utskriftene ved å trekke kortet på skriveren. 

Utskrift på skriver uten kortleser

En del skrivere har ikke fått kortleser ennå. Før du kan bruke en skriver for første gang, må du velge skriverkø. 

Betale utskrifter, slette utskrifter, registrere nytt kort

Utskriftsløsningen på UiO har en selvbetjeningsportal der du betaler for utskrifter, sletter utskrifter og registrerer nytt kort.

Anskaffelse for Lokal IT

Oversikt over hvilke standard multifunksjonsprintere Lokal IT kan bestille.