Utvekslingsavtale mellom Háskóli Íslands og Universitetet i Oslo

Universitetet ble grunnlagt i 1911, og består i dag av 11 fakulteter som tilsammen tilbyr mer enn 60 ulike studieprogrammer. Reykjavik ligger sørvest på Island, har ca. 117 000 innbyggere og er verdens nordligste hovedstad.

Hvem kan søke?

Studenter som ikke har et faglig Nordplus-nettverk tilgjengelig kan søke på denne avtalen gjennom Nordlys. Du må være tatt opp på et studieprogram ved Universitetet i Oslo, samt ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus-avtale med dette universitetet kan ikke søke på denne avtalen gjennom Nordlys.

Karakterkrav: C i snitt

Vanligvis 2 plasser tilgjengelig per semester, men antall plasser tilgjengelig vil variere avhengig av det enkelte årets tildelte stipendmidler og antall søkere. På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Studenter kan være på Nordlys-utveksling i maks 12 måneder.

Språk

Islandsk og engelsk.

Kursene på islandsk er normalt ikke åpne for utvekslingsstudenter. Unntak kan være nordiske studenter, og studenter som snakker, skriver og forstår islandsk flytende.

Hvilke emner kan jeg ta?

De fleste kursene undervises på islandsk, men universitetet tilbyr også noen kurs på engelsk.

Begrensninger: Jus og økonomi tar ikke opp studenter på bachelornivå. Kurs innenfor engelsk språk er bare tilgjengelig for studenter som studerer engelsk ved sitt hjemmeuniversitet.

Studenter må ta minst 60 % av kursene innenfor sitt fagfelt (fordypning).

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

30 islandske "námseiningar" tilsvarer ett års fulltidsstudier, altså 60 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Akademisk kalender ved University of Iceland

Høstsemester: fra slutten av august til slutten av desember
Vårsemester: fra begynnelsen av januar til midten av mai

Kalender kan variere litt fra fakultet til fakultet.

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger for utvekslingsopphold gjennom Nordlys-nettverket. Hvis du får tilbud om Nordlys-utveksling, får du tilsendt informasjon om Nordlys-stipendet.

Bolig

Housing Anywhere er behjelpelige med å skaffe bolig til utvekslingsstudenter.

Annet

Det er vanligvis 2 plasser tilgjengelig per semester.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Island

By

Reykjavik

Nettside

http://www.hi.is/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo