Utveksling gjennom Nordplus/Nordlys

Dersom du ønsker å utveksle til et universitet i Norden, kan du søke gjennom Nordplus-programmet eller gjennom det underliggende Nordlys-nettverket. Studenter som reiser på utveksling gjennom Nordplus/Nordlys vil kunne motta et stipend.

Hvem kan søke?

Nordplus

  • Du må være student på et studieprogram ved UiO.
  • Du må ha bestått minst 30 studiepoeng i det du søker.
  • Noen avtaler kan ha tilleggskrav utover dette.

Stipendbeløpet kan variere fra år til år, avhengig av søkertallene. Ta kontakt med studiekonsulent på ditt program hvis du har spørsmål om stipend. Det er en forutsetning at studenten er fysisk til stede ved det utenlandske lærestedet under utvekslingsoppholdet.

Nordlys

Du kan søke om utveksling gjennom Nordlys:

  • hvis ditt fagmiljø ikke er tilkyttet et Nordplus-nettverk.
  • hvis du ønsker utradisjonelle fagkombinasjoner.
  • hvis du vil ta fag som ikke tilbys ved hjemmeuniversitet.

Du får tilsendt informasjon om stipend etter at du har fått tilbud om Nordlys-utveksling. Stipendbeløpet vil variere fra år til år avhengig av tildelte stipendmidler og antall søkere. Studenter som utveksler til visse institusjoner vil kunne motta erasmusstipend for utvekslingen.

Det er en forutsetning at studenten er fysisk til stede ved det utenlandske lærestedet under utvekslingsoppholdet.

Søk om utveksling

Mer om Nordplus og Nordlys

Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning. Utvekslingen foregår mellom fagmiljøer (sentre, institutter eller fakulteter) som har inngått Nordplus-avtaler seg i mellom innenfor et faglig nettverk, slik at dine valgmuligheter avhenger av hvilke nettverk ditt fagmiljø er med i. Det er det enkelte fagmiljø som eier de ulike avtalene.

I SøknadsWeb søker du på Nordplus-avtalene på ditt fakultets sider.

Nordlys er en mulighet dersom du ønsker å studere ved et universitet i Norden og ikke finner et aktuelt faglig nettverk. Nordlys er det største nettverket innenfor Nordplus-programmet. Søkere som ikke har adgang til nettverk innenfor sitt fagområde, kan søke gjennom Nordlys-nettverket. Nettverket jobber for å øke den nordiske studentmobiliteten samt forsterke kommunikasjonen mellom de nordiske universitetene.

På grunn av lite midler i Nordlys-nettverket vil ikke studenter som tidligere har søkt bli prioritert til plassene.

I SøknadsWeb finner du Nordlys-avtalene under UiOs sider.

Se oversikt over Nordplus- og Nordlys-avtaler inngått ved UiO.

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 11. okt. 2019 11:33