Utvekslingsavtale mellom University of Western Australia og Universitetet i Oslo

The University of Western Australia (UWA) ligger i Perth. UWA er med i Group of Eight, en sammenslutning av de 8 eldste universitetene i Australia som regnes for å være de mest forskningsorienterte og prestisjefylte universitetene i Australia.

Universitetet består av 9 fakulteter, som tilbyr fag innen humaniora, jus, økonomi, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha minst 60 studiepoeng bestått før du kan søke på denne avtalen, altså innen søknadsfristen 15. februar/ 15. september.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi
  • jus (har egen avtale)

Emner på masternivå i psykologi er ikke åpne for utvekslingsstudenter ved UWA.

 

Språk

Undervisningsspråk er engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole

eller

Informasjon om TOEFL får du fra Test Information.

Kontakt Folkeuniversitetet for informasjon om og påmelding til IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursvalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites).

Søk etter kurs på hjemmesidene til UWA

  • Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 24
  • Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 24

Emner på masternivå i psykologi er ikke åpne for utvekslingsstudenter.

24 points tilsvarer 30 ECTS. I de fleste tilfeller vil man ta 4 emner av 6 poeng. Hvis man vil ta emner som har "pre-requisites" (kurs på høyere nivå som krever forkunnskaper), kan man i søknaden sende med beskrivelse av emner på engelsk som tilsvarer det de krever av "pre-requisites". Hvis det ikke finnes beskrivelse av disse emnene på engelsk, kan man oversette det selv og få oversettelsen attestert av studiekonsulent ved det aktuelle fagmiljøet.

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

2 semestre
Semester 1: slutten av februar - begynnelsen av juli
Semester 2: slutten av juli - begynnelsen av desember

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Informasjon om skolepenger.

Antall ledige gratisplasser vil variere fra semester til semester. Vårsemesteret 2018: 2 ledige gratisplasser. Ubegrenset med betalplasser.

UiO-studenter med betalplass får 10 % rabatt på skolepengene ved UWA. UWA står på tilleggsstipendlisten til Lånekassen for 2017-2018.

Bolig

Universitetet disponerer boliger på campus, hvis man ønsker å bo der anbefaler universitetet at man søker etter at man er blitt innstilt som kandidat til utveksling fra UiO. Å bo på campus gjør at man lett kommer i kontakt med andre australske og internasjonale studenter, men de fleste av de som bor på campus er i alderen 18-21. Hvis man foretrekker å bo sammen med eldre studenter er det å best å bo utenfor campus. Universitetet er behjelpelig med å finne bolig, og tilbyr også midlertidig bolig for de som vil finne et sted å bo utenfor campus.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Perth, WA

Nettside

http://www.uwa.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Les hvordan Kristin hadde det ved UWA høsten 2017