Forhåndsgodkjenning av emner

En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utvekslingen kan bli godkjent som en del av graden din ved UiO, og er viktig for at du skal kunne få støtte fra Lånekassen.

Forhåndsgodkjenning

Kontakt fakultetet for informasjon om forhåndsgodkjenning:

Hovedregler for godkjenning

  • Studiene kan ikke overlappe med tidligere fag/emner.
  • Studieprogram uten frie studiepoeng har strengere krav til hvilke emner du kan få godkjent inn i graden. Snakk med studiekonsulenten på programmet ditt før du søker.
  • Eksamener avlagt ved offentlig godkjente læresteder i utlandet godkjennes etter tid-for-tid-prinsippet. Det vil si at ett års fulltids studier på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett års studier ved Universitetet i Oslo (60 studiepoeng).
  • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika, eller en rekke land i Asia og Afrika blir kurs på førsteårsnivå normalt ikke godkjent. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.
  • Det kan være vanskelig å få godkjenning for introduksjonskurs i språk. Ta kontakt med ditt fakultet for mer informasjon.
Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 3. sep. 2020 09:35