Windows ved UiO

De fleste datamaskinene UiO eier kjører Microsoft Windows, og alle disse er dekket av en sentral avtale med Microsoft. Ansatte kan også med visse begrensninger få Windows på privat maskin.

UiO er i stor grad gått over til Windows 7 64bit. IT-direktøren har oppsummert disse planene i et veikart for windows på UiO

Tilbehør i Windows

Windows kommer med en rekke innebygde programmer og funksjoner. Her er det samlet artikler om disse.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 ble innført ved UiO fra 4. november 2013.

Ta i bruk tjenesten

Hvordan får jeg Windows på min maskin?

Trenger du hjelp?

Finner du ikke det du leter etter på disse sidene? Kontakt din lokale IT-ansvarlige eller Houston.

Aktuelt