Windows ved UiO

De fleste datamaskinene UiO eier kjører Microsoft Windows, og alle disse er dekket av en sentral avtale med Microsoft. Ansatte kan også med visse begrensninger få Windows på privat maskin.

UiO er i ferd med å gå over til Windows 10. IT-direktøren har oppsummert disse planene i et veikart for windows på UiO

Tilbehør i Windows

Windows kommer med en rekke innebygde programmer og funksjoner. Her er det samlet artikler om disse.

Windows 10

Windows 10 er tilgjengelig på bærbart utstyr ved UiO. Det pågår en pilot for Windows 10 på stasjonært utstyr. Snakk med lokal IT om du vil komme i gang med Windows 10. Her er informasjon til lokal IT om Window 10.

Ta i bruk tjenesten

Hvordan får jeg Windows på min maskin?

Trenger du hjelp?

Finner du ikke det du leter etter på disse sidene? Kontakt din lokale IT-ansvarlige eller Houston.

Aktuelt