Windows ved UiO

Hva er Windows?

De fleste datamaskinene UiO eier kjører Microsoft Windows, og alle disse er dekket av en sentral avtale med Microsoft. Ansatte kan også med visse begrensninger få Windows på privat maskin.

UiO er i ferd med å gå over til Windows 10. IT-direktøren har oppsummert disse planene i et veikart for windows på UiO

Ta i bruk

Windows ved UiO kan brukes av ansatte til UiO-eide maskiner, og i noen tilfeller privateide maskiner.

Installasjon og oppsett gjøres av din lokale IT-ansvarlige.

Trenger du hjelp?

Finner du ikke det du leter etter på disse sidene? Kontakt din lokale IT-ansvarlige eller Houston.

Aktuelt

Mer ...