English version of this page

Læringsplattformen Canvas

Høsten 2018 tas Canvas i bruk som læringsplattform på UiO. Du må være student på et pilotemne eller underviser med emne i pilot eller for H2018 for å få tilgang til Canvas nå.

Logg inn i Canvas

Jeg er underviser

  • Logg inn og ta i bruk Canvas
  • Introduksjonsemne i Canvas
  • Webinarer og veiledninger
  • Overføre filer fra Fronter

Jeg er student

  • Logg inn og ta i bruk Canvas
  • Introduksjonsemne i Canvas
  • Ta vare på innhold fra Fronter

Jeg er koordinator eller administrator

  • Webinar om Admin-innstillinger
  • Håndtering av supporthenvendelser
  • Veiledninger

Nytt om Canvas på UiO

Om piloten

Høsten 2018 blir Canvas UiOs læringsplattform. Allerede våren 2018 er rundt 113 emner med ca. 7000 studenter med i en pilotering der undervisere og studenter får prøve ut den nye plattformen og bruke nye metoder og verktøy for mer aktiv læring og smarte undervisningsformer.

Har du spørsmål om innføring av ny læringsplattform, kan du kontakte prosjektet Digitalt læringsmiljø

Hvilke emner er med i piloten våren 2018?

Kontakt

Trenger du hjelp eller eller har du spørsmål om Canvas på UiO?