Nettsider med emneord «demokrati» - Side 3

Publisert 29. juni 2011 11:22

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Publisert 29. juni 2011 11:22

Om den økte bruken av meningsmålinger i politikk og forvaltning:

Legges det for stor vekt på meningsmålinger, og brukes meningsmålinger for ukritisk til å endre politikken?  

Publisert 29. juni 2011 11:22

Hva har skjedd med Riksrevisjonen i forbindelse med framveksten av forvaltningsrevisjon? Hvordan forklare fremveksten og hvilke implikasjoner dette har for forholdet mellom Riksrevisjonen, Stortinget, regjeringen og forvaltningen?

Publisert 29. juni 2011 11:21

Kan departementets nettside bli en ny demokratisk-politisk arena, nå hvor partipressen er borte?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Bernt Hagtvet presenterte ti teser og kasta fram nokre idear til debatt.

Publisert 29. juni 2011 11:14

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten.