Klart myndighetsspråk

Et klart språk fra myndighetene har stor betydning for alle deler av samfunnet.  Hvordan kan myndighetenes språk bidra til at befolkningens medborgerskap tas vare på?

Se seminaret her:

Last ned mediefil
Delta i panelsamtalen ved å sende spørsmål via SLIDO. Bruk #433126
08:15 Registrering og enkel bevertning
08:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

08:35

Hvorfor forutsetter Grunnlovens "Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte" et klart språk fra myndighetene?
Dialog mellom PhD Ida Seljeseth og professor i saksprosa, Johan Tønnesson, UiO

08:55

Klart språk fra dag en i lovgivningsarbeidet: Erfaringer fra arbeidet med NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.
Jon Christian Fløysvik Nordrumførsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO

09:10

Klart helsespråk under en pandemi.
Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet

09:25 Panelsamtale mellom innlederne ledet av Linn Dybdahl
Delta i panelsamtalen ved å sende spørsmål via SLIDO. Bruk #433126
10:00

Slutt

 

Meld deg på for fysisk deltakelse

Meld deg på for digital deltakelse

Om foredragsholderne og deres innledninger

Bildet kan inneholde: panne, briller, leppe, frisyre, visjon omsorg.Ida Seljeseth har nylig disputert med avhandlinga "Klart språk og retorisk medborgerskap". Hun er særlig opptatt av hvordan klarspråk påvirker institusjonell maktutøvelse. For tiden arbeider hun med blant annet institusjonell kommunikasjon i Flyt ledelse.

 

 

Øyvind Østerud Johan Tønnesson er professor i sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO og har ansvaret for landets første BA-program i Klart språk. Han ble nylig tildelt UiOs utdanningspris (2021). Om innlegget han skal holde sammen med Seljeseth: For å oppnå det åpne og opplyste ordskiftet må befolkningens retoriske medborgerskap tas vare på. Dette skjer ikke gjennom en klar kommandokommunikasjon fra myndighetene om hvordan skjemaer skal fylles ut eller gjennom instrukser for hvordan vi skal opptre under pandemier eller andre kriser. Vårt retoriske medborgerskap blir først ivaretatt og styrket når vi både forstår hvorfor lover og regler er innført og hvilken diskusjon som ligger til grunn. Ikke minst blir vi retorisk myndige deltakere i demokratiet når vi blir inviteret til å legge vår egen stemme til i vårt møte med myndighetene.

Ola StorengJon Christian Fløysvik Nordrum er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO. Nordrum er ansvarlig for andre studieår på master i rettsvitenskap, ansvarlig for lovgivningslære og prosjektleder for satsingen på klart juridisk språk. Nordrum har betydelig erfaring med lovgivningsarbeid, blant annet fra Justisdepartementets lovavdeling og som leder og medlem av lovutvalg. Han ledet Opplæringslovutvalget som i desember 2019 la fram NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. 

Om innlegget: Arbeidet med klart lovspråk er satt høyt på den politiske dagsordenen. Det hittil mest ambisiøse arbeidet med lovspråk er arbeidet som ledet frem til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Målet om klart lovspråk var uttrykt i lovutvalgets mandat og utvalgets arbeid med klart lovspråk startet fra dag 1. I tillegg til å presentere arbeidet med klart lovspråk i NOU 2019: 23 vil Nordrum reflektere rundt hvilke lærdommer man kan ta med seg fra arbeidet til fremtidige lovprosesser.

 

Janne Haaland MatlaryEspen Rostrup Nakstad er norsk lege, jurist og forfatter, og assisterende direktør i Helsedirektoratet. Nakstad har medisinsk doktorgrad fra UiO og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Nakstad er også utdannet jurist.
 

 

 

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, leppe, skulder.Linn Dybdahl er forskningskommunikatør på Handelshøyskolen BI, og mye av jobben hennes handler om å gjøre kunnskap og forskning mer tilgjengelig i samfunnet. Hun mener vi alle har et ansvar for å kommunisere klart, tydelig og gjerne også engasjerende. Om mottakerne sitter igjen som spørsmålstegn, har da avsenderne egentlig gjort jobben sin?

 

 

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 25 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor deltok 3200 på våre arrangementer.

Johann Tønnesson fikk UiOs Utdanningspris

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Etikk, Ledelse, Kommunikasjon, Ytringsfrihet
Publisert 1. juli 2021 09:33 - Sist endra 16. des. 2021 14:54