English version of this page

Brukermøte for TSD og Nettskjema

TSD-logo

Gi tilbakemelding fra møtet på nettskjema.no/a/usermeet19

Se opptak fra brukermøtet

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Still spørsmål til foreleser fra uio.no/q

Program 

Del 1: Nettskjema.no (på norsk)

09.30: Servering av kaffe

10.00: Åpning ved Universitetsdirektør Arne Benjaminsen

10.10: Nytt i Nettskjema 

 • Endringer i tjenesten i 2019
 • Nye spørsmålstyper, grafisk design og universell utforming
 • Data ut av Nettskjema med API

10.30: Innsikt i Nettskjema 

UX/UiO har startet et arbeid for å få innsikt i hva som er det viktigste å prioritere fremover; hvordan vi skal sette retningen. I dette arbeidet har de brukt en rekke nye metoder for å få innsikt.

10.45: Prosessering av data med RPA-prosjektet ved UiO 
UiO har i 2019 satt opp script i RPA (Robot Process Automation) til å hente personsensitive data fra Nettskjema og automatisk utføre handlinger i FS og Ephorte fra Nettskjemas krypterte API.

11.00: Pause

Del 2

11.15 : The CO-CREATE project
Helene Holbæk forteller om bruk av SMS for å samle inn data med Nettskjema til TSD.

11.25: Martin Myhre forteller hvordan Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging fikk utviklet løsning for Hashing av fødselsnummer.

11.35: Bruk av Nettskjema uten TSD for innsamling av røde data

 • Erfaringer for bruk av diktafon og bildeapp til innsamling av fortrolige data for masterstudenter. 
 • Nettskjema til fortløpende skikkethetsvurdering av studenter.
 • Anonym studentevaluering.

11.45: Lunsj

Del 3: TSD and Nettskjema (in English)

Slides

12.30: New features in 2019 

 • Self service user registration
 • Automatically updated software mirrors
 • Improvements on the TSD data portal
 • Investments in strengthening user support
 • Publication system in Beta: Share data with external collaborators
 • Demo: collecting and managing digitally signed consent with the Consent system

13.00: Developing mobile apps as front for Nettskjema and TSD

 • Short presentation of new apps developed in 2019

13.15: Pause

Del 4

13.30: User stories 

14.15- 15.00: Plans for 2020 

 • Self service: project and group management, user creation for foreign users, Nettskjema, HPC resource requests
 • Data import for external contributors
 • Browser based video and audio recording
 • Production release of Publication system
 • Visualisation of data out of TSD
 • New unified storage system for project areas and Colossus
Emneord: Brukermøte, TSD, Nettskjema, Forskningssamarbeid
Publisert 4. okt. 2019 14:04 - Sist endret 13. des. 2019 15:54