English version of this page

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD gir forskere ved UiO og ved andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data.

Hvordan får jeg tilgang til TSD?

Informasjon om hvordan du kan begynne å bruke TSD til forskningsprosjekter, priser og kontrakter.

Hvordan brukes TSD?

Veiledninger til funksjonene, tilgjengelig programvare, verktøy for direkte datainnsamling og mer.

TSD driftslogg

 • [SOLVED] Problems accessing /cluster 21. mars 2017 16:30

  Since yesterday 18:30 there had been an issue accessing the colossus storage. This resulted in /cluster/projects/pXX being inaccessible. The issue has been resolved today at 10:35.

  Abdulrahman@TSD

 • [Solved] TSD login issues 2. mars 2017 16:25

  The TSD gateway was not reachable between 15:43 and 16:15 today, the issue has been resolved and users should be able to log in again.

  Some linux machines might still not be available, if you are unable to log into ThinLinc please contact us.

 • [Solved] TSD is not reachable at the moment - Saturday 25/02 at 10:39 26. feb. 2017 14:27

  The problem was solved the same day around 18:10. It might be that some of the linux VM are not yet reachable. In that case please mail us and we will restart the machine.

  ----------------

  TSD's main gateway is not reachable at the moment and the TSD infrastructure is not accessible. We are trying to solve the situation as soon as possible. More information will appear on the operational log on Monday 27/02 in the morning.

  We apologize for the inconvenience.