English version of this page

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD gir forskere ved UiO og ved andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.

TSD driftslogg

 • Problems with login to TSD 21. sep. 2017 14:13

  TSD is inaccessible for the moment. The engineering team is actively working to correct the issue.

  TSD@USIT

 • [SOLVED] TSD Maintenance work during week 37 12. sep. 2017 11:16

  Our engineering team is performing minor infrastructure upgrades. We anticipate that these upgrades will not disrupt our services.

 • [Solved] TSD not accessible 5. sep. 2017 09:02

  Due to a jumphost failure the TSD services are disrupted. The engineering team is actively working to correct the issue.