English version of this page

Rett til foreldrepenger

Lønnet foreldrepermisjon ved UiO forutsetter rett til foreldrepenger. For å ha rett til foreldrepenger er det krav om medlemskap i folketrygden, yrkesaktivitet og pensjonsgivende inntekt.


Medlemskap i folketrygden

Som regel er du medlem i folketrygden (lovdata.no) hvis du oppfyller alle disse tre kravene:

  1. Du har oppholdt deg eller har til hensikt å oppholde deg i Norge i minst 12 måneder.
  2. Du jobber for en norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift i Norge.
  3. Du mottar ikke lønn fra en utenlandsk arbeidsgiver.

Du kan miste medlemskapet i folketrygden:

  • hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder i strekk.
  • hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 6 måneder i året, i to eller flere år på rad.
  • hvis du er ansatt ved UiO, men har hjemmekontor i utlandet.

Merk: Dette er forenklede retningslinjer. NAV gjør endelig vurdering av medlemskap.

Krav til yrkesaktivitet

For å ha rett til foreldrepenger (lovdata.no) må du ha hatt pensjonsgivende inntekt i 6 av de siste 10 månedene før du går ut i foreldrepermisjon (evt. ved utsettelsestidspunktet).

Krav til inntekt

For å ha rett til foreldrepenger må årsinntekten din være på minst halvparten av grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Når kun én forelder har rett til foreldrepenger

  • Dersom kun mor har rett på foreldrepenger, kan hun søke om å få fedrekvoten overført til seg.
  • Dersom mor ikke har rett på foreldrepenger, kan far/medmor ha opptjent en selvstendig rett. Fars/medmors rett på foreldrepenger forutsetter at mor er i aktivitet. Les mer om når kun far/medmor har rett på foreldrepenger.

Spørsmål?

Publisert 27. apr. 2017 12:28 - Sist endret 23. juli 2019 14:48