English version of this page

Foreldrepermisjonsteamet ved UiO

Hva gjør vi?

Foreldrepermisjonsteamet saksbehandler alle foreldrepermisjoner ved UiO. 

  • Vi innkaller til møte hvor vi veileder ansatt og leder i forhold til regelverket før foreldrepermisjonen avtales.
  • Vi bistår den ansatte i utfylling av søknad til NAV og følger saken ved UiO til permisjonen er avsluttet.
  • Vi har en koordinerende rolle mellom ansatt, arbeidsgiver og NAV.

Hvem kan kontakte oss?