Studiekvalitet ved Institutt for geofag

Kvalitetssikringsarbeidet ved Institutt for geofag foregår på to nivåer, emne- og programnivå. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har utarbeidet retningslinjer for kvalitetsarbeidet.

Programrådsleder (programrådet) har ansvaret for kvalitetssikring på programnivå, mens instituttleder har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen på emnenivå.

Emneansvarlig har ansvar for gjennomføringen av kvalitetssikringen på sitt emne. I kvalitetssikring av emner er det lagt opp til dialogmøter og interaksjon mellom student og emneansvarlig.

Instituttleder

Fakultetets retningslinjer for instituttleders oppgaver.

Programrådsleder

Fakultetets retningslinjer for programrådsleders oppgaver.

Emneansvarlig

Fakultetets retningslinjer for emneansvarlig/faglærers oppgaver.

Ressurser til bruk ved emneevalueringer:

Rutine for kvalitetssikring av GEO-emner

Alle emner ved Institutt for geofag skal understøttes med kvalitetssikringsarbeid i det semesteret de undervises. Målet er å sikre en god utvikling av alle emner, samt å ha fokus på kvalitet i undervisningen. Kvalitetssikringsarbeidet skal utføres av emneansvarlig i løpet av semesteret og ved undervisningsslutt.

Det skal gjennomføres en midtveisevaluering og en sluttevaluering (dialogmøte) der det skrives en sluttrapport/oppsummering.

  • Forslag til spørsmål ved midtveisevaluering. Word mal (docx): Norsk / Engelsk
  • Mal for sluttrapport for undervisningen i GEO-emner: Word mal (docx): Norsk / Engelsk

Den ferdige sluttrapporten/oppsummeringen for et emne sendes per e-post til undervisningsleder som legger samlet alle emnerapporter frem for PUU påfølgende semester. PUU går gjennom og kommer eventuelt med kommentarer eller forslag til forbedringer.

Rutinen ble vedtatt av PUU 10.09.15.

Publisert 25. feb. 2011 08:49 - Sist endret 25. okt. 2017 14:17