Studiekvalitet ved MN-fakultetet

Fakultetets studiekvalitetssystem er endret, og de nye rutinene ble vedtatt i fakultetsstyret 17. juni 2013.

Et mål for revisjonsarbeidet er å lage et system som i større grad måler måloppnåelse. Lykkes våre studenter faglig og profesjonelt? Læringsmiljø er en viktig faktor for mestring og er dermed en viktig del av studiekvaliteten.

Studiekvalitetssystemet skal systematisk samle inn informasjon om kvaliteten på studietilbudet, fra emner til studieprogram, og på den måten bidra til å sikre at studentene får en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning. Informasjonen som studiekvalitetssystemet gir skal legges til grunn for vedtak og tiltak for å gjøre studiekvaliteten bedre. Studiekvalitetssystemet omfatter all utdanning ved fakultetet.

Rutinebeskrivelser for studiekvalitetssystemet ved MN fakultetet:

Mandat for ekstern programrådgiver (revidert 2018)

Publisert 21. jan. 2011 13:50 - Sist endret 3. mars 2021 19:00