Brannvern

Tjenestebeskrivelsen for brannvern er basert på UiOs styringssystem for HMS- og brannvern som beskriver ansvar og oppgavefordelingen mellom bruker og EA.

Følgende inngår

 • EA skal fylle de rollene og ivareta de oppgavene som er beskrevet for EA i styringssystem for HMS- og brannvern.
 • Varsle om driftsforhold som kan medføre økt fare for antennelse eller brannspredning og sette i verk tiltak som sikrer at risikoen ikke øker.
 • Varsle om aktiviteter som medfører at brannalarmen utløses (f.eks. testing av brannklokker).

Brukers ansvar

 • Bruker skal fylle de rollene og ivareta de oppgavene som er beskrevet i styringssystem for HMS- og brannvern.
 • Melde inn avvik iht. prosedyre for HMS-avvik.
 • Varsle EA om bruksforhold som kan lede til økning i fare for antennelse eller brannspredning slik at EA og leier kan sette i verk tiltak som sikrer at risikoen ikke øker.
 • Ikke utøve aktiviteter som kan føre til at brannalarmen utløses.
 • Ikke bruke åpen ild, som stearinlys, innendørs.
 • Utstyre brukerutstyr som kaffetraktere og vannkokere med tidsur.
 • Holde rømningsveier fri.
 • Ikke blokkere eller tildekke brannutstyr med møbler, avfall eller annet.
 • Innkjøp, drift og vedlikehold av særskilt brannvernutstyr og brannverntiltak knyttet til brukerutstyr og brukeraktiviteter som krever anlegg utover det generelle for bygningen.
 • Bruker må påse at maks tillatt høyde på foliering av glassvinduer og -dører er 60 cm.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.