Fleire livsvitskapsmiljø frå UiO framleis med i SFF-kampen

Fem søknader frå livsvitskapsmiljø ved UiO er blant dei ti underkomiteen for biologi og medisin har valt som finalistar i utveljinga av nye senter for framifrå forsking i regi av Forskingsrådet.

Kollasj livsvitenskap

Oppdatering 15. mars 2017: 
Les kven som fekk nye senter (forskingsradet.no)

Totalt 34 søkarar har gått vidare til neste trinn i Noregs forskingsråd sin utveljingsprosess for nye senter for framifrå forsking (SFF-ar).

SFF, logo nynorskDesse søknadane frå Universitetet i Oslo (UiO) i kategorien medisin og biologi/Life Sciences er med vidare:

 • Center for Cancer Cell Reprogramming
  Harald Stenmark, Det medisinske fakultet
 • Norwegian Institute of Cancer Screening Evidence and Research from Science to improved Patient Care
  Mette Kalager, Det medisinske fakultet
 • Centre of B cell Disorders
  Bjarne Bogen og Ludvig A. Munthe,
  Det medisinske fakultet
 • Centre for Gut AutoImmune Diseases
  Ludvig M. Sollid, Det medisinske fakultet
 • Centre for Infectious vector-borne Diseases with an Environmental Reservoir (CIDER)
  Atle Mysterud, Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Sjå òg nyheitssak frå Forskingsrådet 15. mars 2016 om utveljinga og vidare prosess:

Av Norunn Torheim
Publisert 17. mars 2016 14:05 - Sist endra 25. juli 2019 09:53