2016

Logo Oslo Life Science
Publisert 20. des. 2016 16:43

UiO:Livsvitenskap ønsker velkommen til Oslo Life Science-konferansen – Building the Life Science City – 15.–17. februar 2017 

Frå omvising i prøvekontoret
Publisert 19. des. 2016 17:55

Kva møbelløysing skal ein ha for kontorarbeidsplassane i det planlagde livsvitskapsbygget ved UiO? Det kan tilsette ved UiO no seie si meining om.

Illustrasjon livsvitskap i lunsjen november 2016
Publisert 19. des. 2016 11:43

Vi har arrangert livsvitskap i lunsjen om innovasjon, epigenetikk, genredigering og kreft og stamceller i 2016. Sjå opptak av seminara.

Kollasj 24 bilder UiO:Livsivtenskap 2016
Publisert 1. des. 2016 10:57

UiO:Livsvitenskap er en av tre store tverrfaglige satsinger ved UiO. Vi har en strategi som sier at vi skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse. Et planlagt forsknings- og undervisningsbygg som kan stå ferdig i 2023 og bli en ressurs for hele Osloregionen, er en viktig del av satsingen.

Publisert 18. nov. 2016 12:34

UiO:Livsvitenskap vil lære av stadar der næringsliv og akademia jobbar tett for å få betre forsking og meir innovasjon. Administrativ leiar var med Oslo Medtech i næringsdelegasjonen som følgde kronprinsparet til Canada nyleg. 3D-vising av det planlagde livsvitskapsbygget var noko av det dei fekk sjå.

Forskere som deltar på speed-dating
Publisert 27. okt. 2016 09:08

UiO:Livsvitenskap er godt i gang med prosessen som skal lede fram til at det blir etablert konvergensmiljø – forskningsgrupper med samarbeid på tvers av konvensjonelle faggrenser. Disse miljøene skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Elevar som les teikneserien om syntetisk biologi.
Publisert 5. okt. 2016 11:47

I slutten av oktober reiser ei gruppe UiO-studentar tradisjonen tru til Boston for å delta i den internasjonale konkurransen i syntetisk biologi – iGEM. Med den nytrykte teikneserien «Eventyr om syntetisk biologi» vil årets lag gi fleire innblikk i kva syntetisk biologi dreier seg om og få med studentar frå ulike fagdisiplinar ved UiO.

Rektor, LO-lederen og NHO-direktøren
Publisert 12. sep. 2016 21:30

Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget (KS2) for det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO startet 16. august i henhold til tidsplanen og skal være ferdig til jul.

Logoer norske aktører Nordic Life Science Days
Publisert 12. sep. 2016 21:11

14.–15. september går Nordic Life Science Days av stabelen i Stockholm. Kvelden før er det norsk–svensk nettverkskveld i Norges ambassade i Stockholm.

Gruppebilde ved Imperial College
Publisert 12. sep. 2016 07:16

I august var styret for UiO:Livsvitenskap og de ansatte i satsingen på inspirasjonstur til University of Cambridge, Imperial College London og det splitter nye The Francis Crick Institute. Studentinnovasjon og -entreprenørskap, næringslivssamarbeid, nybygg og nye organisasjonsformer er viktige stikkord fra turen.

Screenshot 3D tour
Publisert 27. juni 2016 10:39

Bli med på ei virtuell omvising i det planlagde livsvitskapsbygget ved UiO. Sjå omvisinga i 3D på smarttelefon med VR-briller.

Rådgivende ledergruppe UiO:Livsvitenskap
Publisert 13. juni 2016 13:48

Ei nyoppretta rådgivande leiargruppa skal sørge for at direktøren for UiO:Livsvitenskap får innspel frå personar med ulike synspunkt og erfaringar i det vidare arbeidet med satsinga. Direktør Finn-Eirik Johansen har handplukka medlemmane til den nye rådgivande leiargruppa som hadde første møte 10. juni.

Morten Egeberg
Publisert 8. juni 2016 14:15

Morten Egeberg som har lang erfaring fra bioteknologiindustri og utdanning innen livsvitenskap, blir administrativ leder for UiOs store satsing på livsvitenskap. Han ser fram til å starte arbeidet med å bygge en sterkere kultur for innovasjon innen livsvitenskap ved UiO.

Forside livsvitenskapsstrategi
Publisert 22. apr. 2016 14:50

For å støtte opp under UiOs fagstrategi for livsvitenskap skal satsingen UiO:Livsvitenskap blant annet etablere og støtte tverrfaglige forskningsgrupper – såkalte konvergensmiljøer. Denne prosessen går vi i gang med nå, og vi starter med informasjonsmøter på instituttene og fakultetene.

Skjermdump, Bjarte Reve i Dagens Medisin
Publisert 17. mars 2016 15:17

Dagens Medisin omtaler 17. mars UiOs nye helseinnovatørskole der medisin- og doktorgradsstudenter skal kobles opp mot bedrifter for å lære om innovasjon og entreprenørskap.

SFF, logo nynorsk
Publisert 17. mars 2016 14:05

Fem søknader frå livsvitskapsmiljø ved UiO er blant dei ti underkomiteen for biologi og medisin har valt som finalistar i utveljinga av nye senter for framifrå forsking i regi av Forskingsrådet.

Skjermdump fra filmen om livsvitenskapsbygget
Publisert 11. mars 2016 13:34

I samband med opningskonferansen for UiO:Livsvitenskap i februar 2016 – Oslo Life Science – lagde Statsbygg og Ratio Arkitekter AS og deira prosjekteringsgruppe ny film om det planlagde livsvitskapsbygget ved UiO.

Logo Oslo Lifetech
Publisert 10. mars 2016 11:07

Den nye næringslivsklyngen Oslo Lifetech har som ambisjon at det innen 2020 skal komme 50 nye oppstartsbedrifter innen livsvitenskap. UiO støtter klyngen med 600 000 over tre år og vil ta en aktiv rolle i arbeidet med klyngen.

Forside Mediaplanet bilag Aftenposten mars 2016.
Publisert 4. mars 2016 13:48

I annonsebilaget om innovasjon og forskning som distribueres med Aftenposten 5. mars 2016, kan du lese om livsvitenskapssatsingen ved UiO.

Finn-Eirik Johansen
Publisert 9. feb. 2016 14:00

Universitetsstyret vedtok i sitt møte 9. februar å tilby professor Finn-Eirik Johansen stillingen som direktør for UiO:Livsvitenskap. Å få forskere fra ulike fagdisipliner til å spille på lag blir hans viktigste oppgave den nærmeste tiden.

Kollasj livsvitenskapsforskere
Publisert 28. jan. 2016 09:53

Åtte livsvitskapsprosjekt ved UiO får millionstøtte når Forskingsrådet og forskingsinstitusjonar deler ut midlar gjennom FRIPRO Toppforsk.

DTUs tivolimodell
Publisert 21. jan. 2016 13:26

I det planlagte livsvitenskapsbygget «VEV» ønsker UiO å skape et fremragende undervisningsmiljø for sine studenter. Det er derfor viktig at byggeprosjektet henter gode ideer, erfaring og inspirasjon fra miljøer vi liker å sammenlikne oss med. Temagruppa for læringsmiljø i prosjektet har vært og sett på gode eksempler i Danmark.

Olav Thon og Ole Petter Ottersern
Publisert 14. jan. 2016 10:01

Professorene Erlend A. Nagelhus og Tone Tønjum får støtte til hver sine forskningsprosjekter på Alzheimers sykdom fra Olav Thon Stiftelsen. Professor Ole A. Andreassen får støtte til et nasjonalt undervisningsrelatert forskingsprosjekt om psykiske lidelser og hjerte- og karsykdom.