2016

Kollasj 24 bilder UiO:Livsivtenskap 2016
Publisert 1. des. 2016 10:57

UiO:Livsvitenskap er en av tre store tverrfaglige satsinger ved UiO. Vi har en strategi som sier at vi skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse. Et planlagt forsknings- og undervisningsbygg som kan stå ferdig i 2023 og bli en ressurs for hele Osloregionen, er en viktig del av satsingen.

Publisert 18. nov. 2016 12:34

UiO:Livsvitenskap vil lære av stadar der næringsliv og akademia jobbar tett for å få betre forsking og meir innovasjon. Administrativ leiar var med Oslo Medtech i næringsdelegasjonen som følgde kronprinsparet til Canada nyleg. 3D-vising av det planlagde livsvitskapsbygget var noko av det dei fekk sjå.

Forskere som deltar på speed-dating
Publisert 27. okt. 2016 09:08

UiO:Livsvitenskap er godt i gang med prosessen som skal lede fram til at det blir etablert konvergensmiljø – forskningsgrupper med samarbeid på tvers av konvensjonelle faggrenser. Disse miljøene skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Elevar som les teikneserien om syntetisk biologi.
Publisert 5. okt. 2016 11:47

I slutten av oktober reiser ei gruppe UiO-studentar tradisjonen tru til Boston for å delta i den internasjonale konkurransen i syntetisk biologi – iGEM. Med den nytrykte teikneserien «Eventyr om syntetisk biologi» vil årets lag gi fleire innblikk i kva syntetisk biologi dreier seg om og få med studentar frå ulike fagdisiplinar ved UiO.

Rektor, LO-lederen og NHO-direktøren
Publisert 12. sep. 2016 21:30

Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget (KS2) for det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO startet 16. august i henhold til tidsplanen og skal være ferdig til jul.

Gruppebilde ved Imperial College
Publisert 12. sep. 2016 07:16

I august var styret for UiO:Livsvitenskap og de ansatte i satsingen på inspirasjonstur til University of Cambridge, Imperial College London og det splitter nye The Francis Crick Institute. Studentinnovasjon og -entreprenørskap, næringslivssamarbeid, nybygg og nye organisasjonsformer er viktige stikkord fra turen.

Rådgivende ledergruppe UiO:Livsvitenskap
Publisert 13. juni 2016 13:48

Ei nyoppretta rådgivande leiargruppa skal sørge for at direktøren for UiO:Livsvitenskap får innspel frå personar med ulike synspunkt og erfaringar i det vidare arbeidet med satsinga. Direktør Finn-Eirik Johansen har handplukka medlemmane til den nye rådgivande leiargruppa som hadde første møte 10. juni.

Morten Egeberg
Publisert 8. juni 2016 14:15

Morten Egeberg som har lang erfaring fra bioteknologiindustri og utdanning innen livsvitenskap, blir administrativ leder for UiOs store satsing på livsvitenskap. Han ser fram til å starte arbeidet med å bygge en sterkere kultur for innovasjon innen livsvitenskap ved UiO.

Skjermdump, Bjarte Reve i Dagens Medisin
Publisert 17. mars 2016 15:17

Dagens Medisin omtaler 17. mars UiOs nye helseinnovatørskole der medisin- og doktorgradsstudenter skal kobles opp mot bedrifter for å lære om innovasjon og entreprenørskap.

DTUs tivolimodell
Publisert 21. jan. 2016 13:26

I det planlagte livsvitenskapsbygget «VEV» ønsker UiO å skape et fremragende undervisningsmiljø for sine studenter. Det er derfor viktig at byggeprosjektet henter gode ideer, erfaring og inspirasjon fra miljøer vi liker å sammenlikne oss med. Temagruppa for læringsmiljø i prosjektet har vært og sett på gode eksempler i Danmark.

Olav Thon og Ole Petter Ottersern
Publisert 14. jan. 2016 10:01

Professorene Erlend A. Nagelhus og Tone Tønjum får støtte til hver sine forskningsprosjekter på Alzheimers sykdom fra Olav Thon Stiftelsen. Professor Ole A. Andreassen får støtte til et nasjonalt undervisningsrelatert forskingsprosjekt om psykiske lidelser og hjerte- og karsykdom.