UiO fødselshjelper for ny næringslivsklynge innen livsvitenskap

Den nye næringslivsklyngen Oslo Lifetech har som ambisjon at det innen 2020 skal komme 50 nye oppstartsbedrifter innen livsvitenskap. UiO støtter klyngen med 600 000 over tre år og vil ta en aktiv rolle i arbeidet med klyngen.

Logo Oslo Lifetech

Formålet med Oslo Lifetech

  • skape næringslivsvekst innen alle typer virksomheter basert på livsvitenskap og bioteknologi. Dette skal omfatte både etablerte bedrifter og nye oppstartselskaper i Oslo-regionen og resten av Norge.
  • øke samarbeidet mellom næringsliv, FoU-miljøer og offentlige aktører til gjensidig nytte for alle parter 
  • bidra til å øke omfanget av ny teknologi, innovasjoner, produkter og tjenester som kommer samfunnet til gode, og som skapes på basis av kunnskapen og ressursene til aktørene i klyngen.

Oslo Lifetech skal skape resultater gjennom å utvikle og tilby aktiviteter og tjenester som skaper samarbeid mellom aktørene i klyngen slik at det generer økt verdiskaping og innovasjon, og styrker aktørenes produktivitet og konkurransekraft. Foreningen vil ha skiftende medlemmer, medlemstall, og kapital.

Kilde: Oslo Lifetechs vedtekter.

Les mer på oslolifetech.no.

Nærlingslivsklyngen Oslo Lifetech hadde stiftelsesmøte 9. mars. Formålet med klyngen er blant annet å skape næringslivsvekst innen alle typer virksomheter basert på livsvitenskap og bioteknologi (se fakta i høyre spalte).

Finansiering og organisering

Oslo Lifetech har fått 700 000 kroner fordelt over tre år fra Regionalt innovasjonsprogram (RIP) som er Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes felles næringspolitiske handlingsprogram. 

Universitetet i Oslo har gått inn med 600 000 fordelt over tre år for å hjelpe klyngen i gang. Også UiOs selskaper Inven2 og Oslotech støtter klyngen, og det er Marius Øgaard i Oslotech som inntil videre leder arbeidet med klyngen. 

Monica Larsen fra Legemiddelindustrien (LMI) er styreleder for Oslo Lifetech. Viserektor ved UiO, Knut Fægri, er UiOs representant i styret. Se øvrige styremedlemmer på bildet under.

Klyngesamarbeid viktig for UiO:Livsvitenskap

På stiftelsesmøtet presenterte styreleder for UiO:Livsvitenskap, Svein Stølen, UiOs arbeid med livsvitenskapssatsingen. En av målsettingene i satsingen er tettere samarbeid med næringslivet og å støtte ansatte og studenters arbeid med innovasjon og entreprenørskap.

Samarbeidet med både Oslo Lifetech og de andre klyngene UiO har i sitt økosystem for innovasjon, Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech, Nansen Neuroscience Network og Norwegian Inflammation Network (NORIN), er viktig i så måte.

Styret Oslo Lifetech
Styret for Oslo Lifetech på stiftelsesmøtet 9. mars. Fra venstre: fungerende daglig leder i Oslo Lifetech Marius Øgaard (Oslotech), Bjørn Pedersen (Diatec Monoclonals), Anne Cathrine Beckstrøm (Link Medical), Anders Fugelli (Pharmasum Therapeutics), styreleder i Oslo Lifetech Monica Larsen (LMI), Knut Fægri (UiO), Anne Aas-Engh (Pharmaq) og Bjørn Brudevoll (Head4More). De to siste styremedlemmene, Erlend Skagseth (Sarsia Seed) og Thomas Ramdahl (Bayer), var ikke til stede på møtet. Foto: Astrid Bjerke Lund, Oslotech.
Av Norunn K . Torheim
Publisert 10. mars 2016 11:07 - Sist endret 2. juli 2018 10:54