Søt musikk på livsvitenskap i lunsjen?

Alt ligger til rette for at det kan oppstå minneverdig søt musikk på livsvitenskap i lunsjen 29. mars. Ta med matpakka til Realfagsbiblioteket, og hør om fremragende hjerneforskning innen flere ulike fag. Du møter blant andre musikkviter Alexander Jensenius som nylig ble tildelt et senter for fremragende forskning.

På livsvitenskap i lunsjen i mars og april forteller forskere fra fem fakultet om sitt innovative arbeid innen livsvitenskap. 29. mars kl. 12.15–13 står hjernen sentralt med perspektiv fra biologi, medisin, fysikk, informatikk, psykologi og musikkvitskap.

En av dem du møter, er styremedlem i UiO:Livsvitenskap, Alexander Jensenius. Han er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet. Forrige uke ble han og hans kollega, professor Anne Danielsen, tildelt ett av de ti nye sentrene for fremragende forskning.

Jensenius har utviklet et verktøy for å studere hvordan mennesker beveger seg til musikk. Verktøyet er videreutviklet for å kunne brukes til å forutsi hvilke for tidlige fødte barn som vil utvikle cerebral parese.

I en av årets rekrutteringsfilmer fra UiO, kan du høre Jensenius fortelle om forskningen sin.

Livsvitenskap i lunsjen er en seminarserie som gir deg innblikk i hva livsvitenskap er, og hvilke problemstillinger UiO og samarbeidspartnere jobber med innen livsvitenskap. Du møter både etablerte toppforskere og unge talenter som gjennom mange ulike tilnærminger jobber for å løse og belyse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Seminarene er et samarbeid mellom fakulteter og institutter, Studentparlamentet, Realfagsbiblioteket og UiO:Livsvitenskap.

På livsvitenskap i lunsjen 29. mars møter du også førsteamanuensis Marianne Fyhn ved Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun skal snakke om hvordan minner dannes og lagres. Selv er hun biolog, men hun jobber tverrfaglig sammen med medisinere, fysikere og informatikere for å finne svarene.

Førsteamanuensis Siri Leknes ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, skal snakke om hva er det egentlig som skjer i hjernen når vi forelsker oss og ellers når vi føler oss vel. Hun er også tilknyttet intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, og hun har samarbeidet med kjemikere ved Kjemisk institutt ved UiO for å utvikle mer nøyaktige målemetoder av små molekyler, slik som «kjærlighetshormonet», hos mennesker.

Med musikk, kjærlighetshormon og hukommelse på programmet, satser vi på at alt ligger til rette for at det kan oppstå søt musikk som du husker for resten av livet, så ta med matpakka og hør på våre dyktige forskere.

 

Av Norunn K. Torheim
Publisert 22. mars 2017 13:41 - Sist endret 29. mars 2017 21:14