Stanfords innovasjonsprogram SPARK får avlegger ved UiO

UiO:Livsvitenskap planlegger oppstart av innovasjonsprogrammet SPARK som er utviklet ved Stanford University. Målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen. De to andre europeiske SPARK-programmene besøker Oslo i sommer for å dele sine erfaringer, og en av UiOs stipendiater tester ut programmets sommerskole i Japan.

Universitetet i Oslo og samarbeidspartnere blir snart å finne på SPARK-kartet.

Stanfords SPARK-program er et partnerskap mellom universitet og industri med universitetet i førersetet. Målet er å bygge bro mellom grunnforskning og anvendelse av forskningen. Programmet retter seg mot både professorer, klinikere, postdoktorer, doktorgradsstipendiater og masterstudenter.

Tidligfasefinansiering og mentorordning

– Programmet er basert på noe tidligfasefinansiering av prosjekter, men det viktigste er nettverket av mentorer som bidrar til å hjelpe ideer videre, sier administrativ leder i UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg. Han leder arbeidet med å etablere SPARK ved Universitetet i Oslo.

Egeberg forteller at Stanford har hatt stor suksess med SPARK. Programmet feiret nylig 10-årsjubileum og er etablert i alle verdensdeler.

Får oppstartshjelp fra andre europeiske avleggere

I Europa har SPARK Berlin og SPARK Finland holdt på i henholdsvis tre og ett år. Sammen med næringsklyngene Oslo Cancer Cluster (OCC), Norwegian Inflammation Network (NORIN) og The Life Science Cluster har Egeberg besøkt begge stedene i vår. OCC og NORIN har tidligere jobbet for å få SPARK til Oslo.

Neste uke kommer representanter fra både Berlin og Helsinki til Oslo for å møte flere fra næringsklyngene i økosystemet rundt UiO og innovasjonsselskapet Inven2 som eies av UiO og Oslo universitetssykehus.

– Her vil vi fortsette diskusjonene om hvordan vi kan sette opp SPARK i Oslo og samarbeide med de andre europeiske SPARK-programmene, sier Egeberg.

UiOs ledelse ved rektorat og dekanat får en egen presentasjon over sommeren.

Samler erfaring fra sommerskole for studenter

SPARK Stanford arrangerer den årlige sommerskolen Biomedical Innovation & Entrepreneurship Workshop for studenter. I år foregår denne i Tokyo i regi av SPARK Japan.

Doktorgradsstipendiat Malin C. Bern ved Institutt for biovitenskap har sagt seg villig til å delta og høste erfaringer på vegne av UiO:Livsvitenskap.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 22. juni 2017 09:21 - Sist endret 16. mars 2021 12:34