UiO:Livsvitenskap vil være med å videreutvikle Helseinnovatørskolen

Styret i UiO:Livsvitenskap har besluttet å støtte den nyetablerte Helseinnovatørskolen ved UiO, NTNU og Karolinska Institutet. Med dette ønsker UiO:Livsvitenskap å bidra til at tiltaket får fotfeste og blir en sterk aktør i UiOs økosystem for innovasjon.

Helseinnovatørskolen ved Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og Karolinska Institutet vil skape fremtidens helseentreprenører og sikre at det kommer mer innovasjon og kommersialisering fra helseforskningen. Det endelige målet er nye diagnosemetoder, tjenester og medisiner for oss som brukere og pasienter. Stipendiater og postdoktorer kan søke om å delta.

Nytt nordisk mentorprogram

Modul én – Helseinnovasjon og -entrenørskap – gikk av stabelen i vår. Norges forskningsråd var inne som samarbeidspartner og sponsor.

Til høsten er det klart for modul to – Helseentreprenørskap i praksis – som er et nordisk mentorprogram. Ambisjonen er at deltakerne kommer ut med forretningsplaner, og at det kommer nye bedrifter og nye tjenester i klinisk praksis.

Ikke passiv sponsor

Styret for UiO:Livsvitenskap synes dette er et veldig spennende initiativ og går nå inn med støtte på 500 000 kroner – ­ nærmere halvparten av kostnadene for modul to.

– En forutsetning for støtten er at UiO:Livsvitenskap får være med å påvirke den videre utviklingen ­– vi skal ikke være en passiv sponsor, sier styreleder for UiO:Livsvitenskap, Svein Stølen.

– Vi ønsker å være med som fødselshjelper som gjør at de kan gjennomføre en god pilotfase, og så vil vi være med å bidra til at man finner andre, mer permanente finansieringsløsninger for videre drift.

Næringsklyngene bidrar

Helseinnovatørskolen er et initiativ fra Det medisinske fakultet ved UiO og drives i partnerskap med de medisinske fakultetene ved NTNU og Karolinska Institutet.

Daglig leder i Nansen Neuroscience Network, Bjarte Reve, er ansatt ved Det medisinske fakultet ved UiO for å følge opp tiltaket.  

For modul to er også Copenhagen Business School med. I Oslo vil næringsklyngene Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster, gjennom sine medlemsvirksomheter, bidra med erfarne mentorer.

Vi vil gi helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. 
 

Helseinnovatørskolen

Av Norunn K. Torheim
Publisert 22. juni 2017 09:57 - Sist endret 22. juni 2017 09:57