Nytt styre og internasjonalt strategisk råd for UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap har fått nytt styre. Styreleder er for første gang ekstern, og det er like mange representanter fra fakulteter innen humaniora og samfunnsvitenskap som fra medisin og naturvitenskap. Samtidig har satsingen fått sitt første internasjonale strategiske råd.

Styremedlemmene og direktør.
Det nye styret møttes første gang 16. august. Fra venstre: Tom Hemming Karlsen, Axel Klanderud, Jens Petter Berg, Øyvind Fylling-Jensen, Agnete Fredriksen, Solveig Kristensen, Helge Jordheim og Kari Anne Andersen sammen med direktør Carl Henrik Gørbitz. Pål Kraft var ikke til stede da bildet ble tatt.

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Satsingen jobber blant annet for at Livsvitenskapsbygget, som står ferdig ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2024, skal tas i bruk på en god måte fra dag én og bidra til økt verdiskaping og internasjonal konkurransekraft slik regjeringen forventer.

Ekstern styreleder med lang ledererfaring og bredt sammensatt styre

Nyoppnevnt styreleder Øyvind Fylling-Jensen er administrerende direktør i Nofima. Han er utdannet veterinær og har lang ledererfaring fra både industri- og instituttsektoren. Han sier han går løs på oppgaven som styreleder med ydmykhet.

– Jeg synes spesielt det tverrfaglige – også i styret – er interessant, og føler meg trygg på at den tverrfaglige tilnærmingen er riktig når store samfunnsoppgaver skal løses. Ambisjonene for UiO:Livsvitenskap er store, og det er en krevende oppgave vi har foran oss, sier han.

Da styret møttes første gang 16. august, understreket Fylling-Jensen at styrets medlemmer er valgt som enkeltpersoner med relevant bakgrunn. Styret skal som kollegium bidra til å styrke UiO: Livsvitenskaps rolle i tråd med UiOs mål for satsingen, og styremedlemmene skal ikke ivareta egen enhets interesser. Resultatet av styrearbeidet skal gi en god retning for administrasjonens videre arbeid.

Bredt internasjonalt strategisk råd

Samtidig med at nytt styret er på plass, har UiO:Livsvitenskap for først gang fått et internasjonalt strategisk råd, såkalt SAB for strategic advisory board. Rådet har to representanter fra Storbritannia og to fra Finland og dekker den faglige bredden til UiO:Livsvitenskap. 

Viktig periode frem mot innflytting i Livsvitenskapsbygget

Direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz, ser fram til å samarbeide med det nye styret og det internasjonale strategiske rådet.

– Vi har fått et styre som med sin kompetanse dekker livsvitenskapen ved UiO på en utmerket måte. I tillegg har vi eksterne representanter og studenter som jeg forventer mye av når vi skal utvikle vår virksomhet innen innovasjon og utdanning, sier Gørbitz.

Han legger til at det også blir interessant å samarbeide med det nyopprettede strategiske rådet som skal være med å stake ut kursen for satsingen i den viktige perioden for UiO frem mot innflytting i Livsvitenskapsbygget.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 27. aug. 2019 13:05 - Sist endret 27. aug. 2019 13:05