Studentinnovasjon innen livsvitenskap: UiO og Bayer bygger «biomakerspace»

Universitetet i Oslo og Bayer AS har som mål å styrke norsk helsenæring og vil jobbe sammen om studentinnovasjon innen livsvitenskap. I forbindelse med Oslo Life Science-konferansen 11. februar signerte UiO og Bayer en intensjonsavtale. Et såkalt «biomakerspace» til det kommende livsvitenskapsbygget ved UiO er noe av det første partene skal samarbeide om.

Oslo Life Science-konferansens første dag signerte rektor Svein Stølen ved UiO og Kemal Malik fra Bayers internasjonale toppledelse intensjonsavtale om studentinnovasjon og karriereutvikling innen livsvitenskap. Malik er Bayer-konsernets øverste leder for innovasjon. Det var første gang han besøkte Norge. 

Rektor Svein Stølen (til venstre) og Bayers øverste leder for innovasjon Kemal Malik under avtalesigneringen. Foto: Terje Heistad/UiO.

Felles suksesshistorie å bygge på

UiO ønsker å bygge sterkere forskningsmiljøer innen livsvitenskap og vil samarbeide tettere med sykehus og næringsliv for å styrke Oslo-området som kraftsenter for livsvitenskap. Den nye livsvitenskapsbygget ved UiO er en viktig brikke i dette. Bygget skal bidra til å øke Norges verdiskapning og internasjonal konkurranseevne innen livsvitenskap.

Bayer er en sentral næringslivsaktør innen livsvitenskap i Osloregionen. Bayer kjøpte det norske oppstartsselskapet Algeta for 17,6 milliarder kroner i 2014 og har styrket aktivitet og arbeidsplasser i Oslo og omegn. Algeta, som hadde utspring i grunnforskning ved UiO og Oslo universitetssykehus, utviklet et radioaktivt legemiddel til behandling av prostatakreft. Bayer investert omlag 1 milliard kroner i forskning og utvikling i Norge de siste fire årene og har bygget eget laboratorium for utvikling av legemidler i Oslo.

Forbereder «biomakerspace» i livsvitenskapsbygget

UiOs store satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap, skal bidra til å styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere; utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen miljø og helse. Ett av målene er å bidra til at UiO får nye suksesshistorier som Algeta. Som et ledd i dette vil UiO og Bayer samarbeide om studentinnovasjon og karriereutvikling.

Bayer er i første omgang partner når UiO:Livsvitenskap allerede nå skal etablere et nytt såkalt «biomakerspace» der studenter får prøvd ut ideene sine i laboratoriet. Her vil også den nye studentakseleratoren Insj UiO være en sentral samarbeidspartner.

Flere andre samarbeidspunkter

Andre samarbeidsarenaer er såkalte FoU-simuleringer i regi av Bayer der studenter, stipendiater og postdoktorer får innsikt i hvordan et selskap vil prioritere komplekse porteføljer av potensielle nye produkter. I tillegg vil Bayer bidra inn i andre innovasjonsaktivitet ved UiO som UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway og helseinnovatørskolen ved Det medisinske fakultet samt arrangement om karrieremuligheter utenfor akademia i forbindelse med årlige Oslo Life Science-konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap.

Dette er starten på et samarbeid der begge parter vil se nærmere på muligheten for mer forpliktende forsknings- og undervisningssamarbeid på sikt.

Les også

Framme fra venstre: Kemal Malik (Bayer-konsernets leder for innovasjon) og Svein Stølen (rektor UiO).
​​​​​Bak fra venstre: Jan Børge Jakobsen (Bayers norske leder), Miriam Holstein (Bayers nordiske leder), Carl Henrik Gørbitz (direktør UiO:Livsvitenskap), Per Morten Sandset (viserektor for forskning og innovasjon UiO), Morten Egeberg (administrativ leder UiO:Livsvitenskap) og Berit Kolberg Rossiné (kommunikasjonsdirektør UiO). 

Hva er livsvitenskap?

Livsvitenskap handler om å forstå hva liv er, hva aldring og sykdom er og det økologiske samspillet mellom ulike organismer i naturen. 

Innen livsvitenskap studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. Slik får de ny innsikt som gir bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle alvorlige sykdommer inkludert blant annet nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer. I tillegg kan kunnskapen brukes til bærekraftig forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden.

Innen livsvitenskap kan store globale utfordringer innen helse og miljø/bærekraft løses med tverrfaglig samarbeid innenfor fag som biologi og medisin, matematikk, samfunnsvitenskap, kjemi, farmasi, fysikk, humaniora og informatikk.

Livsvitenskapsbygget ved UiO

Startbevilgningen for Livsvitenskapsbygget ved kom på statsbudsjettet for 2018 og vil etter planen stå ferdig i 2024.

 I tillegg til å huse forskere og studenter som jobber med forskning, utdanning og innovasjon, vil bygget ha en moderne utstyrspark som kommer forskere innen livsvitenskap i hele Osloregionen til gode.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 12. feb. 2019 11:51 - Sist endret 12. feb. 2019 12:06