Biomangfold, ville blomster og bier på programmet for barnehagebarn

Hvorfor er det viktig å ta vare på biene og humlene? Og hva har blomsterenger med det å gjøre? Se film og bilder fra da barna i Universitetsbarnehagen var bier for en dag i forbindelse med Biomangfoldsuka.

I enden av Kongens gate ned mot Akershusstranda ligger en av Bymiljøetatens blomsterenger.

UiO:Livsvitenskap og Bymiljøetaten inviterte Universitetsbarnehagen til et møte med biolog i Bymiljøetaten, Hilde Jacobsen, som har ansvar for engene, og Universitetet i Oslos bieekspert, Anders Nielsen.

Arrangementet ble holdt like i forkant av Biomangfoldsuka 15.–23. juni som er en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Se programmet for uka.

Blomstereng

Bakgrunn – Hvorfor trenger vi ville blomster og bier?

  • Bier, inkludert humler, er av de viktigste pollinerende insektene.
  • I tillegg er det mange arter av sommerfugler, biller og fluer som pollinerer.
  • Blomstenes pollen og nektar er deres viktigste næringskilde, og de trenger rikelig tilgang på blomster hele sesongen.
  • Ulike pollinerende insekter fortrekker ulike typer blomster, derfor er det viktig med et mangfold av blomster.
  • 30 prosent av maten vi spiser og 90* prosent av ville, blomstrende vekster er avhengig av pollinering fra insekter.
  • Pollinerende insekter forsvinner i dag raskt og i stort omfang over hele verden fordi de ikke lenger finner steder å bo og maten de trenger for å leve. Menneskeskapte landskapsendringer, industrialisert jordbruk med monokulturer og sprøytemidler, urbanisering, klimaendringer, fremmede arter, med mer, er årsaken.
    Kilde: https://blomstermeny.no/uncategorized/blomstermeny/ og *Anders Nielsen
Av Norunn K. Torheim
Publisert 18. juni 2019 09:45 - Sist endret 18. juni 2019 11:32