English version of this page

Prosessen fremover med Livsvitenskapsbygget

I forrige uke ble det kjent at det nye livsvitenskapsbygget risikerer å måtte kuttes betraktelig for å holde kostnadene innfor budsjettrammen. Vanskelige grunnforhold og ekstra prosjekteringskostnader er hovedårsakene.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, himmel, botanikk, urbant område.
UiO har mottatt et oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD), der KD ber Statsbygg og UiO om å gjennomgå prosjektet og synliggjøre konsekvensene av kutt i prosjektet. Svarfrist er 30. september.

- Nå skal vi sammen med Statsbygg gå nøye gjennom prosjektet og svare på hva konsekvensene av kutt vil ha å si for Livsvitenskapsbygget. For UiO er det viktig å realisere samfunns- og effektmålene for Livsvitenskapsbygget, som innebærer at UiO skal utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Det er også viktig for oss å oppfylle regjeringens krav om at konvergenskonseptet skal ligge til grunn for bygget, uttaler universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Skal utrede tre alternativer

KD har bedt om at Statsbygg og UiO i fellesskap skal komme med en vurdering av følgende alternativer:

  1. Betydelige kutt og begrensninger for kostnadsutvikling i dagens prosjekt
  2. Alternativer for å redefinere dagens prosjekt
  3. Stans av dagens prosjekt

De siste to alternativene innebærer en vurdering av samlet fremtidig bygningsbehov for berørte miljøer, som rehabilitering av eksisterende bygningsmasse eller mer spredt lokalisering.


Foreløpig rapportering 17. september

Viktige datoer fremover vil være 9. september, når skal saken opp i Universitetsstyret.  
17. september ønsker KD en foreløpig rapportering av arbeidet. 30. september er fristen for å besvare oppdraget.

- Det blir en intens prosess den nærmeste tiden, med behov for både interne og eksterne avklaringer. Vi skal informere så godt vi kan, både i møter og andre kanaler. Når det gjelder allmøter for de mest berørte, vil de bli organisert lokalt, sier Benjaminsen.


Organisering av oppdraget 

​​​​Det er opprettet en innsatsgruppe bestående av Per Morten Sandset, Gunnar Dick, Leif Johnny Johannessen og Karoline Strand, som holder kontakten med Statsbygg. I tillegg er det en arbeidsgruppe som består av overnevnte innsatsgruppe, samt instituttledere, direktør i NCMM, direktør i UiO:Livsvitenskap og leder av Realfagsbiblioteket og prosjektorganisasjonen for Livsvitenskapsbygget.


Aktuelle lenker

Se presentasjon om prosessen fremover
- Dramatisk for Livsvitenskapsbygget 

Følg også med på denne nettsiden for oppdatert informasjon.

Publisert 2. sep. 2020 16:12 - Sist endret 29. okt. 2020 10:30