Aktuelle saker

Publisert 15. okt. 2020 14:39

Etter å ha blitt corona-forsinket med et halvt år, var det ekstra stas å feire det første kullet fra innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Uteksamineringen av totalt ni prosjekter ble markert med overrekkelse av diplomer og presentasjoner av alle prosjektlederne, også kalt SPARKees.

Bildet kan inneholde: eiendom, byområde, bygning, mixed-bruk, boligområde.
Publisert 2. sep. 2020 16:12

I forrige uke ble det kjent at det nye livsvitenskapsbygget risikerer å måtte kuttes betraktelig for å holde kostnadene innfor budsjettrammen. Vanskelige grunnforhold og ekstra prosjekteringskostnader er hovedårsakene.

Publisert 1. juli 2020 09:43

UiO gjør seg klar til å ta i bruk livsvitenskapsbygget som skal stå ferdig i 2024. Bygget vil romme toppmoderne undervisnings- og forskningsarealer, og konstrueres for stor grad av samhandling og kobling mellom ulike fagområder. Nå er fem ulike tematiske områder innen livsvitenskap foreslått for fremtidig forskning og aktivitet i bygget.

Bildet kan inneholde: gul, ungdom, samfunnet, team, begivenhet.
Publisert 1. juli 2020 08:47

Nuria Pereira Banzon er en av 41 studenter som har fått stipend fra UiO:Livsvitenskap for å jobbe på et forskningsprosjekt innen livsvitenskap i sommer. Hun skal jobbe på prosjektet How impaired brain garbage recycling and bad sleep affect memory? (oversatt Hvordan svekket gjenvinning av hjernesøppel og dårlig søvn påvirker hukommelsen?) som ledes av førsteamanuensis Evandro Fei Fang på Akershus universitetssykehus.